Nieuwbouw en renovatie voor basisscholen Prinsenbeek: ‘We willen ons dorpse karakter houden’

PRINSENBEEK – Nieuwbouw voor De Griffioen en een combinatie van nieuwbouw en renovatie voor De Horizon. Dat zijn de plannen voor de twee basisscholen in Prinsenbeek.

Beide scholen staan al een tijd op de lijst om aangepakt te worden, vertelt Harry Reininga, bestuursvoorzitter van BreedSaam. Die organisatie is verantwoordelijk voor de huisvesting van 56 scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. “Prinsenbeek groeit en beide scholen zijn verouderd”, zegt Reininga. ,,Reden voor ons om te onderzoeken hoe we beide scholen toekomstbestendig kunnen maken. Daarbij spelen de bouwplannen in het dorp een grote rol. Hoe vertaalt zich dat in de behoefte naar onderwijshuisvesting?”

Als eerste is De Horizon aan de beurt. Die school krijgt vanaf begin 2021 drie nieuwe lokalen en een extra speelzaal bij. Directeur Frank Op de Beek is blij: ,,Onze school is de laatste jaren gegroeid in aantal leerlingen, dus uitbreiding is noodzakelijk. Hiermee bereiken we onze maximumgrens. We willen ons dorpse karakter behouden; 400 tot 440 leerlingen is genoeg.”

Andere locatie

Naast de nieuwbouw wordt de klimaatbeheersing in de school verbeterd en alle nutsvoorzieningen, zoals verwarmingen en toiletten, worden vervangen. De midden- en bovenbouw leerlingen krijgen tijdens de renovatie tijdelijk elders onderwijs. BreedSaam zoekt hiervoor nog een geschikte locatie. Eerst lagen er ook voor De Griffioen (550/600 leerlingen) renovatieplannen. Maar op de schoolwoningen na, waarin zes lokalen zitten, gaat die school nu plat en komt op de huidige locatie nieuwbouw. 

Minder statische lokalen

Directeur Defrie Tempelaars: ,,Dat biedt ons mooie kansen het pand aan te laten sluiten op ons onderwijsconcept. We willen meer ruimte voor leerlingen om samen te kunnen werken, minder statische lokalen.”
Als het werk bij De Horizon vlot verloopt, kan de nieuwbouw van De Griffioen eind 2021 beginnen.

Zo blij dat we weer met de kinderen aan de slag mochten!

Marieke  Alferink heeft al op de PABO op verschillende plekken in het buitenland stage gelopen. “Erg gaaf om op die plekken kinderen onderwijs te geven!” Na de opleiding heeft zij nog een jaar op Aruba les gegeven om daarna terug te keren naar Olympia waar zij eerder al LIO-stage liep. Marieke geeft les aan groep 5/6.
Femke Dijkers werkt intussen al weer drie jaar op Olympia. Na de Pabo is zij gaan werken op Kbs Jacinta. Na een aantal jaar begon het ‘te kriebelen’ en ging zij op zoek naar een school met een andere doelgroep. Voor haar was Olympia vanaf dag 1 thuiskomen.

Femke en Marieke zijn in gesprek met Bart Heijne, adviseur communicatie bij INOS. Zij praten over de coronacrisis: hoe zij die situatie ervoeren, wat er op hun school allemaal werd geregeld, en wat dat mogelijk betekent voor de inrichting van toekomstig onderwijs.

De video is opgenomen met Google Meet. Zo ervaar je ook wat het is als je via dit medium met elkaar in gesprek bent.

Spanning achter de coulissen en ouders op rode zetels: Chassé Theater podium voor afscheidsmusicals

Na maanden van oorverdovende stilte in het Chassé Theater in Breda, is er er weer reuring achter de coulissen. Veel reuring. Want leerlingen van twaalf basisscholen uit die stad, geven er in acht dagen tijd maar liefst twintig eindmusicals. Vanwege de coronacrisis konden die musicals op scholen niet doorgaan. Te weinig ruimte. Dus schoot het theater te hulp. “We kunnen hier in twee zalen negentig gasten kwijt, met voldoende ruimte ertussen”, licht Marieke Dijkman van het Chassé Theater toe. Donderdagavond staat de eindmusical van basisschool Sint Joseph op het programma. Een halfuur voor aanvang staan de 51 leerlingen van beide groepen 8 stijf van de zenuwen. Na de generale is het nu tijd voor ‘het echie’.

Ruimte genoeg voor anderhalve meter

De eerste ouders, broers en zussen druppelen ondertussen binnen en worden door personeel van het theater naar hun aangegeven plaatsen gewezen. Tussen elk groepje familie blijft een rij stoelen leeg. Dijkman: “Die anderhalve meter onderlinge afstand kunnen wij hier ruimschoots handhaven.”
Het gekwetter backstage wordt minder, want de musical gaat zo beginnen. Door de coronacrisis vielen gala’s, schoolkampen en andere activiteiten in het water. Dus deze eindmusical is voor de leerlingen het enige echte onderlinge afscheid, voordat hun wegen zich splitsen naar de verschillende middelbare scholen.

Toch samen feest

Het Chassé Theater is blij dat ze de leerlingen dit kunnen bieden. “Dit is fijn om te zien. Ze hebben dit echt verdiend. En het is voor ons ook een feestje om dit te kunnen doen. De kinderen zijn laaiend enthousiast, hebben gezonde zenuwen en staan te trappelen om hun musical in een heus theater op te voeren”, lacht Dijkman. Na de finale, uiteraard een staande ovatie en het fotomoment worden ouders, broers en zussen weer onder begeleiding richting foyer en voordeur geloodst.
Als ware sterren gaan de groep 8’ers via de artiestenkant naar buiten. Voor de deur van het Chassé komen kids en familie weer samen. Er zijn bloemen, er wordt gekroeld en er zijn ook natte ogen. Een tijdperk is ten einde en iets nieuws staat voor de deur.

Bron: Omroep Brabant, Raoul Cartens

In de Leerwinkel van basisschool Jacinta groeit elk kind

Elk kind loopt tegen zijn eigen problemen aan op de basisschool. De Leerwinkel van basisschool Jacinta helpt kinderen een stap extra te zetten in hun ontwikkeling.

Het ene kind mist doorzettingsvermogen, een ander kan zich moeilijk concentreren. Sommige leerlingen vinden de lesstof in de klas te makkelijk, anderen juist te moeilijk. Voor al die ‘problemen’ biedt de Leerwinkel van basisschool Jacinta in Breda oplossingen. Naar die oplossingen gaan de leerlingen zelf op zoek. ,,Het idee is dat elk kind in de Leerwinkel kan halen wat hij of zij nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling, ongeacht het leerjaar of het niveau”, zegt Lydia Mulders, naast juf in de Leerwinkel ook gedragsspecialist.

Robot

In de Leerwinkel, die aan het begin van dit schooljaar geopend is, staan grote dozen Lego Technic op een kast. Twee jongens bouwen samen aan een flinke auto. Op de grond staat een enorme robot van Meccano. Aan tafeltjes zitten kinderen verschillende spelletjes te spelen, de een zelfstandig, anderen in groepjes. Dit is geen gewoon klaslokaal, dat is duidelijk.
Elisa Wiegerink, juf van groep 5 en in de Leerwinkel: ,,Hier komen kinderen uit elke groep van onze school voor extra verrijking en voor ondersteuning op alle gebieden. Leerlingen bepalen zelf hun leerdoel en werken er stap voor stap aan om dat te bereiken. We halen ze uit hun comfortzone, dat stimuleert hun doorzettingsvermogen en hun zelfvertrouwen.”

Nóg niet

Mulders: ,,Kinderen zeggen vaak ‘het lukt me niet’ of ‘ik kan het niet’. Hier leren ze dat ze het nóg niet kunnen, of dat het nóg niet lukt.” Wiegerink: ,,Bovenop wat ze leren in de klas, focussen we hier op wat ze lastig vinden. Zo groeien ze in hun ontwikkeling.”
Lucie (10) en Jolie (9) uit groep 6 hebben de afgelopen weken als opdracht in de Leerwinkel met een groepje een escaperoom gebouwd. ,,Dat was leuk, maar ook moeilijk”, zegt Jolie. Lucie: ,,Vooral het bedenken van de puzzels en raadsels. En het samenwerken was lastig, iedereen had zijn eigen ideeën…”

Kraken

En het blijft niet alleen bij het maken. Volgende week gaat een ander groepje proberen hun escaperoom te kraken en zij mogen de escaperoom doen, die de andere groep heeft gemaakt. De opdracht sluit perfect aan bij de woorden die in kleurrijke letters op de wand tegenover de Leerwinkel zijn geschilderd: ‘Beleven, ontdekken en leren’.

Bron: BN DeStem

Het groene speelplein van De Eerste Rith

Bij de Eerste Rith is een schitterend groen speelplein gerealiseerd. In borders staan een enorme variëteit aan planten en een verhoogde bordermoestuin om groenten te kweken. De hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld: het water wordt daarmee een bewustzijn bevorderende speelaanleiding. Kinderen ervaren hoeveel water er van het dak komt en kunnen met het water kliederen.
De fietsenstalling is vergroot, waarbij de constructie is gemaakt van grillig robiniahout, dat op den duur wordt overgroeid met klimplanten die voor verkoeling zorgen. Een waterdoorlatende half-verharding zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan trekken en zo ten goede komt aan de bomen. De klimboom en een wilgentenen hut staan voor de lokalen.

In het najaar van 2018 ging een werkgroep van ouders en leerkrachten, samen met KrachtigBuiten in augustus 2019 aan de slag met een projectplan. Een aanvraag werd ingediend bij de Provincie Brabant en bij de Gemeente Breda. Dat resulteerde samen met de opbrengst van een sponsorloop, georganiseerd door de school zelf, in een mooi budget. Het plan om het schoolplein van de groepen 4 tot en met 8 te vergroenen, kreeg € 14.000 subsidie van ‘Schoolpleinen van de Toekomst’ van de provincie Noord-Brabant en € 10.000 van de Gemeente Breda.

Kinderparticipatie

De Eerste Rith heeft de kinderen betrokken bij de planvorming. Helaas, door de coronatijd hebben we ouders en kinderen maar beperkt mee kunnen laten helpen bij de realisatie van het plein.
Het ophalen van de stoeptegels is wel door een klein groepje ouders en kinderen gedaan,  allemaal op 1,5 meter afstand, maar we hebben de kinderen niet kunnen betrekken bij het aanplanten van het plein. De gedachte dat kinderen en teamleden zich eigenaar voelen van het plein, gaat resulteren in meer zorg voor de beplanting en zorgvuldig gebruik van de inrichtingselementen. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met aspecten als avontuurlijk spelen, plukroute, klimaatbestendigheid. Dat zie je goed terug in het resultaat!

Hortus Eerste Rith

Op de speelplaats vind je nu klimplanten als de kiwi, blauwe regen, kamperfoelie en winterjasmijn en in de borders staan onder andere sneeuwbes, tamarisk en liguster. De borderrand is gemaakt van vrijkomende betontegels. Diverse stoeltjes en tafeltjes zijn gemaakt van de stammen van de gerooide bomen. Dit meubilair is zo gesitueerd dat je verscholen zit, enerzijds achter de wilgentenen hut en anderzijds achter een gestapelde takkenril, gemaakt van het vrijkomend snoeihout.
Er is een klim- en klauterparcours gemaakt, bestaande uit robiniapalen, planken en touwen met een valondergrond van houtsnippers. Daar waar de grond nog niet gesloten is, is een margrietmengsel en akkerkruidenmengsel ingezaaid.

Het schoolplein is helemaal goedgekeurd en ieder toestel is voorzien van een uniek keuringsplaatje. Alles was klaar voor 1 juni. Dus toen de kinderen weer volledig naar school mochten, betekende dat dus: Spelen maar!!