PRINSENBEEK – Nieuwbouw voor De Griffioen en een combinatie van nieuwbouw en renovatie voor De Horizon. Dat zijn de plannen voor de twee basisscholen in Prinsenbeek.

Beide scholen staan al een tijd op de lijst om aangepakt te worden, vertelt Harry Reininga, bestuursvoorzitter van BreedSaam. Die organisatie is verantwoordelijk voor de huisvesting van 56 scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. “Prinsenbeek groeit en beide scholen zijn verouderd”, zegt Reininga. ,,Reden voor ons om te onderzoeken hoe we beide scholen toekomstbestendig kunnen maken. Daarbij spelen de bouwplannen in het dorp een grote rol. Hoe vertaalt zich dat in de behoefte naar onderwijshuisvesting?”

Als eerste is De Horizon aan de beurt. Die school krijgt vanaf begin 2021 drie nieuwe lokalen en een extra speelzaal bij. Directeur Frank Op de Beek is blij: ,,Onze school is de laatste jaren gegroeid in aantal leerlingen, dus uitbreiding is noodzakelijk. Hiermee bereiken we onze maximumgrens. We willen ons dorpse karakter behouden; 400 tot 440 leerlingen is genoeg.”

Andere locatie

Naast de nieuwbouw wordt de klimaatbeheersing in de school verbeterd en alle nutsvoorzieningen, zoals verwarmingen en toiletten, worden vervangen. De midden- en bovenbouw leerlingen krijgen tijdens de renovatie tijdelijk elders onderwijs. BreedSaam zoekt hiervoor nog een geschikte locatie. Eerst lagen er ook voor De Griffioen (550/600 leerlingen) renovatieplannen. Maar op de schoolwoningen na, waarin zes lokalen zitten, gaat die school nu plat en komt op de huidige locatie nieuwbouw. 

Minder statische lokalen

Directeur Defrie Tempelaars: ,,Dat biedt ons mooie kansen het pand aan te laten sluiten op ons onderwijsconcept. We willen meer ruimte voor leerlingen om samen te kunnen werken, minder statische lokalen.”
Als het werk bij De Horizon vlot verloopt, kan de nieuwbouw van De Griffioen eind 2021 beginnen.

Recommended Posts