Skip to content

Publieke verantwoording

Vanzelfsprekend leggen wij verantwoording af over bereikte resultaten. Dat doen wij met onze jaarverslagen en sinds 2019 ook door verhalen te delen binnen en buiten onze organisatie.

We laten met het jaarverslag zien hoe het gaat met de realisatie van de ambities uit het strategisch beleidsplan. Het jaarverslag is aangevuld met extra achtergrondinformatie over onder andere onderwijsopbrengsten, beleidsontwikkelingen en financiën. Wilt u inhoudelijk reageren op ons jaarverslag? U kunt uw reactie sturen per e-mail via info@inos.nl.

Jaarverslagen en onderzoeken

In de jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u een beschrijving van de ontwikkelingen van INOS. Zo laten wij u graag zien hoe we werken aan de realisatie van onze ambities.

Vensters Primair Onderwijs: Scholen op de Kaart

Naast het jaarverslag, leggen alle basisscholen in Nederland publiek verantwoording af via de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website is gedetailleerde informatie te vinden over de school, de onderwijskwaliteit, het leerrendement, het lerarenteam en de financiën. Klik op de afbeelding om de website ‘Scholen op de Kaart’ te openen.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling en controle van de informatie op deze pagina, blijven fouten mogelijk. Aan de informatie en documenten op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen.