Skip to content

Phoenix

Phoenix is het expertise- en loopbaancentrum van INOS. Voor medewerkers is het de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten op alle verlof- en verzuim-vraagstukken binnen onze eigen scholen.

Phoenix is het toegangsloket voor alle onderwijsgerelateerde vacatures binnen INOS én is het loopbaancentrum waar alle medewerkers die werkzaam zijn bij een van de scholen van INOS in een bepaalde fase van hun loopbaan terecht kunnen met hun loopbaanvraagstukken.

Waarom deze naam? De oude Grieken geloofden in de vogel Phoenix die uit zijn eigen as kon herrijzen. De Phoenix staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen en revitaliseren.


Bij Phoenix heb ik mijn plek gevonden. Iedere dag weer nieuwe ervaringen, ontwikkelingen en kansen. Groeien is springen in het onbekende, telkens weer.
Nienke Vos, Phoenix

Werken voor Phoenix betekent dat je…

 • een professional bent die zijn kwaliteiten kent;
 • een vernieuwende kracht durft te zijn;
 • durft te zeggen wat je vindt over wat je tegenkomt;
 • tijd krijgt om je verder te professionaliseren en te ontwikkelen;
 • op scholen komt die je nog niet kent, de ruimte krijgt om te ontdekken waar jouw kracht ligt en welke scholen daar dan goed bij passen;
 • energie op kan doen uit nieuwe ervaringen met anderen.

“Na een tijd een eigen groep te hebben gehad, ben ik overgestapt naar Phoenix als invaller. Ik ben zo blij met deze keuze! Zo krijg ik een kijkje in de keuken op zoveel verschillende scholen. Elke school en elk team is heel anders. Ik heb nu een veel beter beeld  wat er allemaal mogelijk is in het onderwijs, en wat dus bij mij past.”  – Malou Landa, Phoenix

Werken in verschillende teams

Phoenix is een team van medewerkers onder leiding van een eigen directeur. Binnen Phoenix kennen we vier verschillende teams; LIO-, ZIJ-INSTROOM-, START- en TOP-team. Om als leerkracht in aanmerking te komen voor een functie binnen Phoenix, is de minimale aanstellingsomvang 0,6 fte én is de medewerker inzetbaar in alle groepen en op alle scholen.


“Ph
oenix heeft me de mogelijkheid gegeven om de diversiteit  van het onderwijs te ontdekken en ervaren. Hierdoor heb ik me breed kunnen oriënteren als leerkracht wat mijn inzicht en visie op het onderwijs heeft vergroot.” – Margo van Gorkum, SO Het Kasteel

Deelteams

De medewerkers van Phoenix zijn verdeeld in deelteams die elk een eigen aandachtsgebied / specialiteit hebben:

 • Het LIO-team: medewerkers in opleiding die na het behalen van hun diploma verder kunnen groeien in het START-team of een benoeming krijgen op een school.
 • Het ZIJ-INSTROOM-team: medewerkers die gedurende maximaal 2 jaar een opleidingstraject volgen bij Avans Hogeschool en daarnaast een leerwerkplek hebben op een van de scholen van INOS. Na het behalen van de onderwijsbevoegdheid kunnen zij verder groeien in het START-team van Phoenix of een benoeming krijgen op een school.
  Medewerkers in het zij-instroomtraject hebben een aanstelling van 0,8 fte.
 • Het START-team: medewerkers die in maximaal drie jaar uitgroeien van start- naar basisbekwaam. Er is gezamenlijke en individuele begeleiding en de starters krijgen extra gebundelde ontwikkeltijd (20%). Deze medewerkers worden met name op langdurige vervangingen gezet om zo ervaring op te doen aangaande de onderwijscyclus.
 • Het TOP-team: medewerkers die bewust kiezen om voor een kortere of langere termijn invalkracht te zijn óf die bovenop de werkdagen dat zij vast verbonden zijn aan een school extra invalwerk willen doen. Zij werken alle dagen voor de groep, hebben hun focus liggen op de lesgebonden taak, werken binnen alle scholen van INOS en vullen met name kortdurende vervangingen in. In je weektaak wordt rekening gehouden met 5% extra voorbereidings- en recuperatietijd.

 Wil je meer weten of je aanmelden als leerkracht bij een van deze teams?  Stuur je mail (met CV) naar phoenix_info@inos.nl.

Belangrijke formulieren voor invalkrachten