Skip to content

Meer- en hoogbegaafdheid

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (MHB-leerlingen) zochten we vroeger oplossingen in extra werk, compacten van leerstof of een dagdeel onderwijs in een aparte klas (Eureka!). Tot juli 2021 blijft Eureka! als aparte ontmoetingsplaats functioneren voor leerlingen die al gebruik maakten van Eureka!. De geldende afspraken zijn dat:

  • Alle Eureka!-leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in groep 7 zitten het huidig Eureka!-aanbod houden gedurende hun basisschoolloopbaan
  • Alle Eureka!-leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in groep 3 t/m 6 zitten, blijven binnen Eureka! tot het moment dat:
    • Het aanbod in school of organisatorische eenheid gecertificeerd is op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
    • De zorgvraag adequaat is begeleid, in afstemming met de ouders.

Voor alle leerlingen die nu worden aangemeld is beleid ontwikkeld waarbij de focus ligt op het antwoord op de vraag: wat heeft een leerling nodig en kan dat thuisnabij geboden worden?

Thuisnabij onderwijs

De MHB-leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en kan (met indien nodig wat hulp) een passend aanbod realiseren. De plusklas is een vorm van remedial teaching (RT): afgepaste zorg die op dat moment nodig is om ‘het probleem’ op te lossen. Op deze manier zorgen we ervoor dat MHB-leerlingen het onderwijs en de zorg krijgen die bij hen past. Als er zorg ontstaat over de ontwikkeling van een leerling, is de plusklas in de school de plek waar je leert wat je nodig hebt om in de eigen groep verder te kunnen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of vermoedt u dat uw kind meer- of hoogbegaafd is? Bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind. Kijk voor meer informatie ook op de pagina’s over: