Skip to content

Wie zijn wij

Wij zijn een stichting voor primair onderwijs in Breda. Tot ons bestuur behoren:

  • 25 basisscholen
  • 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs (SBO)
  • 2 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO en VSO)
  • Phoenix, professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie

In totaal verzorgen ongeveer 1.350 medewerkers onderwijs aan ruim 9500 leerlingen.

Als katholieke stichting zijn we een gemeenschap waarin iedereen welkom is, zich thuis voelt en waarin we zorg dragen voor elkaar en de samenleving. We tonen respect en mededogen, zijn tolerant en stimuleren elkaar om het beste uit onszelf te halen. We stellen ons dienstbaar op waarbij we ons eigen belang ondergeschikt maken aan het groter geheel. Wij zien INOS en onze scholen als een voedingsbodem voor een saamhorige en rechtvaardige samenleving.

Kernwaarden

Wie werkt bij INOS, deelt dezelfde kernwaarden ‘verbindend, verantwoordelijk en authentiek’. Die INOS-waarden zeggen iets over onze persoonlijkheid als organisatie. Het zijn de wortels die voeding geven aan onze strategische keuzes en ons dagelijks handelen.

Waarden maken betekenisvol wat we doen en geven kaders waarop we elkaar kunnen aanspreken. Belanghebbenden herkennen ons als waarden gedreven organisatie, omdat we daar uitdrukking aan geven in ons onderwijs, in onze manier van samenwerken en communiceren en in onze maatschappelijke rol.

Vanuit onze waarden is onze kernopdracht opgesteld:

INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Code goed bestuur INOS

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. Dit document beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. INOS, als lid van de PO-Raad, onderschrijft en gebruikt de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.