Skip to content

Opleiden in de school

INOS werkt samen met vier grote schoolbesturen (LPS, KPO, Borgesius en INOS) in de regio en PABO AVANS in het  samenwerkingsverband Opleiden In De School. Doel van dit samenwerkingsverband is het garanderen van een standaard als het gaat om kwaliteit van medewerkers. Als een school een gecertificeerde stagecoach heeft, en alle leerkrachten hebben een mentorentraining gehad, dan mag de school zichzelf een keurmerk-opleidingsschool noemen.

TopClass

De TopClass van Avans-Hogeschool is bestemd voor PABO-studenten die willen gaan werken met leerlingen met gedragsproblemen. Dit programma is ‘on top’, dus bovenop het reguliere programma. Hiermee werken INOS en Avans samen aan de versterking van de kwaliteit van de opleiding. Studenten krijgen bovendien een kans om zich kwalitatief te onderscheiden.

Meer info: www.topclassgedragsspecialist.nl

Leraar in opleiding (LIO)

Ben je op zoek naar een LIO plaats? Je bent van harte welkom, ook als je een andere opleiding volgt dan PABO Avans. Neem contact op met een van onze stagecoaches Marijke Cantrijn en/of Mart van Poppel met een mail aan stagecoach@inos.nl.

LIOstage lopen bij INOS betekent dat je begeleiding krijgt op de school. INOS betaalt een stagevergoeding voor de periode dat je LIO bent.
Je krijgt begeleiding in je werk in de klas maar ook begeleiding in je professionele identiteit (inductiefase). LIO-stage bij INOS betekent dat je een grotere kans maak op een baan bij INOS: als er plaats is bij Phoenix en als er een positief advies ligt van een van de bovenschoolse stagecoaches. Na het behalen van je diploma loopt het begeleidingstraject (inductiefase) nog drie jaar door.

Kom jij bij ons als Leraar In Opleiding stagelopen? Dan ben je vanaf dag 1 onze collega en maak je deel uit van onze prachtige organisatie. In dit filmpje vertellen Sophie en Maartje over hun ervaringen als lio-stagiaire bij een INOS-school. Ook maak je daar kennis met Joep, die dit jaar is gestart als leerkracht bij Phoenix.

Volg je een opleiding anders dan de pabo of mbo, maar wel gerelateerd aan onderwijs, dan ben je van harte welkom om contact op te nemen. Er zijn binnen onze stichting verschillende scholen waaronder speciaal onderwijs, waar ook andere disciplines nodig zijn.

Lectoraat LeerKracht

Lectoraat Leerkracht richt zich op het versterken van de leerkracht. Dit gebeurt middels onderzoek naar (samen) leren en opleiden op de werkplek van aanstaande, startende en ervaren leerkrachten. In lectoraat LeerKracht werken professionals van de Pabo en van het werkveld samen aan onderzoek. Inos is een van de besturen uit de omgeving die deelneemt aan het lectoraat. INOS medewerkers dragen inmiddels sinds 2015 bij aan onderzoeken binnen het lectoraat leerKracht zoals onderzoek naar het sturen van leerkrachten op de zelfsturing van leerlingen, het samenwerken van collega’s in een Community of Practice, identiteitsspanningen bij startende leerkrachten en de samenwerking van leerkrachten binnen INOS waarbij er van en met elkaar wordt geleerd.

Stageplaatsen voor Onderwijsassistent

INOS heeft afspraken gemaakt met Curio over de invulling van stage voor onderwijsassistenten niveau 3 en 4. Op al onze scholen zijn stageplaatsen. De bovenschoolse stagecoaches zorgen voor een goede verdeling van stagiaires over de scholen.