Bij de Eerste Rith is een schitterend groen speelplein gerealiseerd. In borders staan een enorme variëteit aan planten en een verhoogde bordermoestuin om groenten te kweken. De hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld: het water wordt daarmee een bewustzijn bevorderende speelaanleiding. Kinderen ervaren hoeveel water er van het dak komt en kunnen met het water kliederen.
De fietsenstalling is vergroot, waarbij de constructie is gemaakt van grillig robiniahout, dat op den duur wordt overgroeid met klimplanten die voor verkoeling zorgen. Een waterdoorlatende half-verharding zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan trekken en zo ten goede komt aan de bomen. De klimboom en een wilgentenen hut staan voor de lokalen.

In het najaar van 2018 ging een werkgroep van ouders en leerkrachten, samen met KrachtigBuiten in augustus 2019 aan de slag met een projectplan. Een aanvraag werd ingediend bij de Provincie Brabant en bij de Gemeente Breda. Dat resulteerde samen met de opbrengst van een sponsorloop, georganiseerd door de school zelf, in een mooi budget. Het plan om het schoolplein van de groepen 4 tot en met 8 te vergroenen, kreeg € 14.000 subsidie van ‘Schoolpleinen van de Toekomst’ van de provincie Noord-Brabant en € 10.000 van de Gemeente Breda.

Kinderparticipatie

De Eerste Rith heeft de kinderen betrokken bij de planvorming. Helaas, door de coronatijd hebben we ouders en kinderen maar beperkt mee kunnen laten helpen bij de realisatie van het plein.
Het ophalen van de stoeptegels is wel door een klein groepje ouders en kinderen gedaan,  allemaal op 1,5 meter afstand, maar we hebben de kinderen niet kunnen betrekken bij het aanplanten van het plein. De gedachte dat kinderen en teamleden zich eigenaar voelen van het plein, gaat resulteren in meer zorg voor de beplanting en zorgvuldig gebruik van de inrichtingselementen. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met aspecten als avontuurlijk spelen, plukroute, klimaatbestendigheid. Dat zie je goed terug in het resultaat!

Hortus Eerste Rith

Op de speelplaats vind je nu klimplanten als de kiwi, blauwe regen, kamperfoelie en winterjasmijn en in de borders staan onder andere sneeuwbes, tamarisk en liguster. De borderrand is gemaakt van vrijkomende betontegels. Diverse stoeltjes en tafeltjes zijn gemaakt van de stammen van de gerooide bomen. Dit meubilair is zo gesitueerd dat je verscholen zit, enerzijds achter de wilgentenen hut en anderzijds achter een gestapelde takkenril, gemaakt van het vrijkomend snoeihout.
Er is een klim- en klauterparcours gemaakt, bestaande uit robiniapalen, planken en touwen met een valondergrond van houtsnippers. Daar waar de grond nog niet gesloten is, is een margrietmengsel en akkerkruidenmengsel ingezaaid.

Het schoolplein is helemaal goedgekeurd en ieder toestel is voorzien van een uniek keuringsplaatje. Alles was klaar voor 1 juni. Dus toen de kinderen weer volledig naar school mochten, betekende dat dus: Spelen maar!!

Recommended Posts