Skip to content

Ik ben, omdat wij zijn!

Wij geloven dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op onze scholen geven wij vorm en inhoud aan dit motto. Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Wij begeleiden hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Onze inzet is dat kinderen in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Koersplan 2022-2026

Op de INOS Onderwijsdag lanceerden we het koersplan 22-26: Samen het verschil maken. hieraan werkten onze leerlingen, alle medewerkers, ouders en organisaties met wie wij samenwerken mee.  In het koersplan vertellen  we aan de hand van vier thema’s over alle extra stappen we de komende 5 jaar willen zetten. 

Verbouwing en uitbreiding van Kbs Jacinta

Met de onthulling van een groot bord in de voortuin is de verbouwing van Jacinta nu echt van start gegaan. Een deel van de leerlingen is verhuisd naar een tijdelijke
Lees verder

Eerste scholen krijgen gevelbord met label MHB

Kbs Helder Camara en Kbs De Wegwijzer zijn de eerste INOS-scholen die het label meer- en hoogbegaafdheid ontvangen.  Zij mogen zich nu MHB specialist noemen.
Lees verder

Ridder Witte Wilhelm is de held van 55-jarige JF Kennedyschool in Breda

De grond trilt als ridder Witte Wilhelm en zijn tegenstander, Rode Roderick, te paard het strijdtoneel betreedt. De kinderen van de JF Kennedyschool juichen het tweetal toe. Het 55-jarige bestaan van de basisschool in de wijk Hoge Vucht is op koninklijke wijze gevierd.
Lees verder

Even voorstellen: nieuw lid van de GMR

Ton Jacobs is dit schooljaar gestart als nieuw ouderlid in de GMR. Hij volgt Harold Bovenlander op. Daarmee is de GMR weer volledig bezet met 7 ouders en 7 medewerkers.
Lees verder

INOS Leerlingenraad 2021-2022

Op 7 oktober kwam de INOS leerlingenraad van dit schooljaar voor de eerste keer bij elkaar. Een paar leerlingen waren al bekend van vorig jaar, het grootste deel was nieuw. Zo'n eerste keer is dan best spannend… maar na het eerste voorstelrondje en het kiezen van nieuwe voorzitters kwamen de tongen snel los.
Lees verder

Verbouwing basisschool Jacinta: ‘Ruimte maken voor nog leuker en uitdagender onderwijs’

Elk kind heeft talent, net als elke leerkracht. Bij leerlingen gaat het erom talenten te ontdekken en te ontwikkelen, leerkrachten willen hun talent juist zo goed mogelijk inzetten. Vanuit die gedachte is Kbs Jacinta haar onderwijs aan het vernieuwen en de aanstaande verbouwing sluit daar perfect op aan.
Lees verder

De eerste Natuurwijsschool van Nederland

De Rosmolen is de eerste Natuurwijsschool in Nederland! Vrijdag 9 juli werd met alle leerlingen samen het bord onthuld.
Lees verder

De eerste WerkWeek bij het Breda College was een groot succes

Tijdens de WerkWeek was het snuffelen geblazen voor de tweede- en derdejaars leerlingen van het Breda College. Er was een banenmarkt met inspirerende workshops die verzorgd werden door bedrijven als WVS, MidZuid, Nora Werkt en Veul Soeps.
Lees verder

Iets doen voor een ander

Jaarlijks vindt op de Helder Camara de HC-dag plaats, waarbij op gepaste wijze wordt stilgestaan bij de naamgever van de school. Dit jaar hebben de leerlingen in de geest van Dom Helder Camara een activiteit uitgevoerd voor een ander.
Lees verder

INOS zoekt nieuwe collega's

Ben jij op zoek naar een baan in het onderwijs? Bij een werkgever die wil investeren in haar werknemers? Wij  bieden extra ondersteuning en tijd en aan startende leerkrachten. Er zijn voor elke leerkracht structureel  middelen beschikbaar voor professionalisering. En je krijgt na één jaar, bij goed functioneren, een vast dienstverband. Bekijk welke mogelijkheden er zijn op onze vacaturepagina.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van onze organisatie en resultaten van onze scholen. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van scholen in uw buurt naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Hier vind je informatie over alle INOS scholen: zoals natuurlijk de schoolgids, maar ook informatie over veiligheid, resultaten en missie en visie.