Skip to content

Ik ben, omdat wij zijn!

Wij geloven dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op onze scholen geven wij vorm en inhoud aan dit motto. Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Wij begeleiden hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Onze inzet is dat kinderen in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven.

Dank je wel en een fijne zomer

Wij willen alle ouders/verzorgers en maatschappelijke partners bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen bijzondere schooljaar. Net als iedereen wachten wij in spanning af hoe COVID-19 zich tijdens de zomervakantie gaat ontwikkelen. We hopen uiteraard dat het na de zomervakantie weer mogelijk is om iedereen weer op school te kunnen ontmoeten.

Bij de persconferentie van 13 augustus horen we welke maatregelen er gehandhaafd blijven of wellicht aangescherpt of versoepeld worden. Pas daarna weten we wat dit betekent voor onze scholen en wordt u door de school hierover geïnformeerd. Maar nu eerst vakantie. Wij wensen u een fijne zomer, zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Gezonde groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer, College van Bestuur INOS

Verbouwing basisschool Jacinta: ‘Ruimte maken voor nog leuker en uitdagender onderwijs’

Elk kind heeft talent, net als elke leerkracht. Bij leerlingen gaat het erom talenten te ontdekken en te ontwikkelen, leerkrachten willen hun talent juist zo goed mogelijk inzetten. Vanuit die gedachte is Kbs Jacinta haar onderwijs aan het vernieuwen en de aanstaande verbouwing sluit daar perfect op aan.
Lees verder

De eerste Natuurwijsschool van Nederland

De Rosmolen is de eerste Natuurwijsschool in Nederland! Vrijdag 9 juli werd met alle leerlingen samen het bord onthuld.
Lees verder

De eerste WerkWeek bij het Breda College was een groot succes

Tijdens de WerkWeek was het snuffelen geblazen voor de tweede- en derdejaars leerlingen van het Breda College. Er was een banenmarkt met inspirerende workshops die verzorgd werden door bedrijven als WVS, MidZuid, Nora Werkt en Veul Soeps.
Lees verder

Iets doen voor een ander

Jaarlijks vindt op de Helder Camara de HC-dag plaats, waarbij op gepaste wijze wordt stilgestaan bij de naamgever van de school. Dit jaar hebben de leerlingen in de geest van Dom Helder Camara een activiteit uitgevoerd voor een ander.
Lees verder

Bericht van de GMR over Koersplan 22-26

Tijdens de laatste vergadering kreeg de GMR een update over het nieuwe INOS Koersplan dat geldt voor de periode 2022-2026.
Lees verder

Ook de Aarde heeft liefde en aandacht nodig

Iedereen heeft liefde en aandacht nodig. Zo ook onze aarde. Daarom vierden we op 22 april op de hele wereld de dag van de aarde. Wat kan jij doen om de aarde draaiende te houden? Leerlingen van Kbs De spoorzoeker hebben daar wel een antwoord op…
Lees verder

Start Koningsspelen op de Liniedoorn

Bij basisschool de Liniedoorn is dinsdag het startschot gegeven voor de jaarlijkse Koningsspelen. Samen met Breda Actief is deze dag georganiseerd. Ruim 8400 Bredase kinderen leefden zich uit op school met allerlei sport en spelactiviteiten.
Lees verder

Goede doelenweek op de Griffioen

Op de Griffioen hebben de leerlingen afgelopen week hard gewerkt voor het goede doel. Met alle activiteiten haalden de leerlingen een heel mooi bedrag op! Bekijk het filmpje met een impressie van deze week.
Lees verder

Archeologische vondst maakt grote indruk bij leerlingen van De Spoorzoeker

Afgelopen week is door archeologen op het terrein van Euretco een verdedigingswerk uit de 18de eeuw gevonden. De vindplaats ligt vlakbij basisschool De Spoorzoeker. Leerlingen uit groep 6 mochten vandaag samen met stadsarcheoloog Erik Peters op pad.
Lees verder

INOS zoekt nieuwe collega's

Ben jij op zoek naar een baan in het onderwijs? Bij een werkgever die wil investeren in haar werknemers? Wij  bieden extra ondersteuning en tijd en aan startende leerkrachten. Er zijn voor elke leerkracht structureel  middelen beschikbaar voor professionalisering. En je krijgt na één jaar, bij goed functioneren, een vast dienstverband. Bekijk welke mogelijkheden er zijn op onze vacaturepagina.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van onze organisatie en resultaten van onze scholen. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van scholen in uw buurt naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Hier vind je informatie over alle INOS scholen: zoals natuurlijk de schoolgids, maar ook informatie over veiligheid, resultaten en missie en visie.