Skip to content

Privacy en Cookie Statement

Bij INOS vinden we jouw privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Dat geldt voor gegevens van leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s), onze medewerkers, sollicitanten, websitebezoekers en alle anderen die bij INOS betrokken zijn en van wie wij persoonsgegevens hebben.

 Cookies op deze website

Op onze website(s) gebruiken we cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Verder gebruiken we cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website(s) in algemene zin gebruiken, maar we bekijken niet wat zij als individuele bezoeker op onze website doen. Omdat we alleen cookies gebruiken die de privacy niet schenden, hoeven we niet om toestemming te vragen voor de cookies.

 Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Uw kind zit op een school die valt onder INOS, Stichting Katholiek Onderwijs in Breda. Op alle INOS-scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy en gegevens van onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Wij hebben gegevens van u en uw kind onder andere nodig voor het geven van onderwijs en begeleiden van uw kind, het gebruik van digitale leermiddelen en voldoen aan de onderwijswetten. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Wilt u hierover meer weten? Lees dan onze uitgebreide privacyverklaring voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en ons privacyreglement (link opent pdf).

 Medewerkers

Bij INOS gaan we zorgvuldig om met de privacy en gegevens van onze medewerkers. INOS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om salaris te kunnen uitbetalen, belasting en premies te voldoen en personeelsdossiers bij te houden. Dit hoort bij de arbeidsovereenkomst die de medewerker met INOS heeft. Daarnaast moet INOS wettelijke verplichtingen nakomen, waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. De gegevens van de medewerkers worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

 Wil je hierover meer weten? Lees dan onze uitgebreide privacyverklaring voor medewerkers en ons privacyreglement.

 Sollicitanten

De privacy van een sollicitant is voor INOS belangrijk. Voor de sollicitant zelf en ook voor INOS. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van ons werving- en selectieproces. Wij gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om deze te vergelijken met onze huidige vacatures en om contact met de sollicitant op te nemen en het plannen van een sollicitatiegesprek. Na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren we de gegevens maximaal 4 weken. Tenzij de kandidaat ons toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. We bewaren deze dan maximaal 1 jaar. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

 

Wil je meer hierover weten? Lees dan onze uitgebreide privacyverklaring voor sollicitanten en ons privacyreglement.