Skip to content

Privacy en Cookie Statement

Uw kind zit op een school die valt onder INOS, Stichting voor Katholiek Onderwijs in Breda. Op alle INOS-scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Noodzakelijk voor onderwijs

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Verder kunnen wij u vragen naar de geloofsovertuiging van uw kind zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden. Maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

Beveiligde opslag

De leerlinggegevens en de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de betreffende INOS-school waar uw kind op zit.

“Uw” INOS-school valt, samen met de andere INOS-scholen, onder één schoolbestuur. Een beperkt aantal medewerkers van het centrale schoolbestuur hebben daarom ook toegang tot bepaalde leerlinggegevens. De toegang is beperkt tot de leerlinggegevens die zij nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van hun taken.

Digitaal leermateriaal

Onze scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Een beperkte set met persoonsgegevens is nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt zodat leerresultaten kunnen worden gekoppeld aan de juiste leerling. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Cookies

Op onze website(s) gebruiken we cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Verder gebruiken we cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website(s) gebruiken, maar we bekijken niet wat u als individuele bezoeker op onze website doet. Omdat we alleen cookies gebruiken die uw privacy niet schenden hoeven we u niet om toestemming te vragen voor de cookies.

Privacyreglement

In het privacyreglement (link opent pdf) is in detail beschreven hoe de INOS-scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen. Zoals bijvoorbeeld het recht op inzage en correctie is als gegevens niet kloppen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.