Het afgelopen jaar heeft de INOS leerlingenraad zich vooral bezig gehouden met de kindertrendrede. De leerlingenraad presenteerde deze op 19 mei in het Stedelijk Museum in Breda. Tijdens de laatste leerlingenraad van dit jaar hebben de leerlingen enkele adviezen uit de kindertrendrede verder uitgewerkt naar projectplannen. Sommige adviezen zijn al opgevolgd: zo is in het bestuursakkoord al opgenomen dat bijles gratis wordt in Breda!

Presentatie aan de Raad van Breda

’s Middags presenteerde een deel van de raad de kindertrendrede aan de Raad van Breda. Er waren 14 leerlingen naar het stadhuis op de Markt gekomen en 4 raadsleden van verschillende partijen. Er ontstond een mooi gesprek over de adviezen van dit jaar en dat wat de raad wenst en kan doen met de mogelijkheden die er zijn.

Recommended Posts