INOS gelooft in passend onderwijs, dicht bij huis, ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarom hebben wij het keurmerk meer- en hoogbegaafdheid ontwikkeld. Als een school aan de juiste criteria voldoet, krijgt de school het keurmerk Meer- en hoogbegaafdheid. Kbs Helder Camara en Kbs De Wegwijzer zijn de eerste INOS-scholen die dit keurmerk ontvangen.  Zij mogen zich nu MHB specialist noemen.

Feestelijke onthulling

Als een school aan de criteria voldoet, dan mag je dat kenbaar maken met een bord aan de gevel. Op beide scholen werd afgelopen vrijdag het bord onthuld. Projectleider René Lous was daarbij aanwezig. Directeuren Marike van Bijsterveldt en Hilda Delacourt maakten daar op elke school een feestje van.

Op Helder Camara was het de eerste keer dat alle leerlingen weer bij elkaar kwamen. Alle groepen kwamen bijeen op het schoolplein, dat was dus wel weer even wennen. Marike liet twee leerlingen vertellen wat het voor hen betekent om in de Minervagroep te zitten. Daarna werd het bord onthuld. Het was ook een mooie gelegenheid om samen het lied van de kinderboekenweek te zingen!

Trommelconcert

Op De Wegwijzer was zelfs een rode loper uitgelegd voor drie leerlingen die aan alle leerlingen vertelden over hun ervaring in de Minervagroep. Maar voordat dat gebeurde, werd het moment extra feestelijk met een klein concert. Die dag was er op De Wegwijzer toevallig een Qrabble docent aanwezig. Hij had een workshop trommelen aan zijn groep gegeven.

​​​​​​​Naast Helder Camara en De Wegwijzer zijn er intussen nog 10 andere scholen die zich MHB Keurmerkschool of MHB Specialist mogen noemen. Daar worden binnenkort dus ook de bordjes op de gevel geschroefd!

Recommended Posts