Dinsdag 19 januari 2021 – Scholen langer dicht

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Afgelopen vrijdag stuurden wij u een brief namens alle schoolbesturen over de noodopvang. Gisteren is bekend geworden dat de scholen in ieder geval tot 8 februari nog niet opengaan. Net als voor u en uw kinderen is het voor ons een grote teleurstelling dat we niet al onze leerlingen op school mogen verwelkomen. Aan de andere kant willen we ook allemaal eerst zeker weten dat het veilig is om samen op school te zijn.

Zowel bij ouders als bij medewerkers is er bezorgdheid over de Britse en andere coronavarianten. Nog niet alle onderzoeksresultaten zijn bekend en het OMT, prominente artsen en virologen spreken openlijk hun zorgen uit over de snelle verspreiding. Gelukkig blijkt al wel uit onderzoek dat kinderen een milder ziekteverloop hebben van de Britse variant dan volwassenen. Helaas is nog niet duidelijk of kinderen deze varianten ook minder overdragen dan volwassenen. Het OMT geeft aan dat hier nog meer onderzoek voor nodig is. Zodra hier meer over bekend is, zal worden besloten of het verantwoord is om de basisscholen weer open te laten gaan na 8 februari.

Omdat wij ons niet alleen zorgen maken over de gezondheid van onze leerlingen maar als werkgever ook verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze medewerkers, handhaaft INOS het eerdere beleid. Dat betekent dat wij u vragen om uw kind met milde verkoudheidsklachten thuis te houden en/of te laten testen. Deze aanvullende maatregel is nodig om ook op langere termijn goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Gezondheid en continuïteit van onderwijs gaan hier hand in hand.

Wij weten dat dit besluit gemengde reacties heeft opgeroepen bij u als ouders. Toch denken wij hierin een zeer zorgvuldige afweging te hebben gemaakt, zowel in het belang van onze leerlingen en u als ouders, als in het belang van onze medewerkers. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

In deze brief willen we u meenemen in ons denkproces. Welke andere opties hebben we bekeken?

  1. Als we ons strikt aan de RIVM maatregelen houden en kinderen met milde verkoudheidsklachten toelaten tot de noodopvang, is er een risico dat dit leidt tot uitval van leerkrachten die niet meer voor de klas kunnen of durven te staan. Daarnaast moeten leerkrachten met verkoudheidsklachten zich laten testen en tot de testuitslag thuis blijven. Mogelijk neemt het ziekteverzuim verder toe en groeit de angst voor de eigen gezondheid. De continuïteit van het (online) onderwijs en de noodopvang komt hierdoor in de knel.
  2. De noodopvang is druk bezocht. We zouden ervoor kunnen kiezen om een maximum te hanteren of alleen leerlingen toe te laten met beide ouders in cruciale beroepen: het is lastig te bepalen wie dan wel/niet gebruik mag maken van de noodopvang. Het risico dat je hiermee een ouder die het echt nodig heeft, uitsluit van de noodopvang neemt toe. Daarnaast is dit in strijd met onze wens om zoveel mogelijk ouders te ontzorgen.
  3. We zouden er ook voor kunnen kiezen om de  aanvullende maatregel alleen toe te passen bij kwetsbare leerlingen zodat we toch voldoen aan de richtlijnen rondom de noodopvang. Immers, de noodopvang is in de basis alleen bedoeld voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen. Welke leerlingen als kwetsbaar worden aangemerkt en dus gebruik mogen maken van de noodopvang, wordt bepaald door de school zelf. Deze optie leidt tot grotere achterstanden bij kwetsbare leerlingen. Dit alternatief raakt het onderwijs in het hart. INOS heeft daarom bewust deze keuze NIET gemaakt.

Wellicht heeft u een kind in groep 8 en maakt u zich zorgen over de gevolgen van de sluiting voor de advisering en de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Wij overleggen als gezamenlijke schoolbesturen met de middelbare scholen of de datum van centrale aanmelding verlaat kan worden. Deze vraag ligt ook voor op landelijk niveau. Vooralsnog is onze lijn dat wij kinderen kansrijk zullen adviseren. Dit betekent dat we bij twijfel de hoogste onderwijssoort zullen kiezen.

Tot slot bedanken wij u voor de goede samenwerking in deze moeilijke periode. We hopen dat we over niet al te lange tijd elkaar weer kunnen ontmoeten en dat we ons, in partnerschap met u en uw kind, weer helemaal kunnen richten op het geven van onderwijs.  

Zorg goed voor uzelf en elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur


Reactie INOS op aandacht van de pers voor de aanvullende maatregel

Zaterdag 9 januari

Er is veel aandacht in de pers geweest omdat we leerlingen met verkoudheidsklachten niet toelaten tot de noodopvang of bij onze scholen voor sbo, so en vso. We houden hieraan vast tot de persconferentie van aanstaande dinsdag. Wij snappen de zorgen en zijn ervan overtuigd dat dit voor nu het beste is voor de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders. Bovendien kunnen we zo het onderwijs aan onze leerlingen het langst volhouden.


Vrijdag 8 januari – Aanvullende maatregel

Landelijk en ook bij INOS horen we de bezorgde geluiden van ouders en medewerkers over de Britse variant van corona, die zorgt voor een grotere besmettelijkheid onder alle leeftijdsgroepen. Onderzoeken hierover zijn in volle gang, maar er zijn nog geen resultaten bekend. De overheid heeft inmiddels ouders wel geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar met klachten te laten testen.

INOS heeft daarom besloten om in het belang van de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders, het zekere voor het onzekere te nemen en ouders te vragen om kinderen die verkouden zijn, thuis te houden van school. Ouders kunnen ook de keuze maken om hun kind te laten testen. Bij een negatieve uitslag en wanneer ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden (bijv. geen huisgenoot met koorts/benauwdheid en/of een COVID-19 besmetting) is de leerling weer welkom op school.

Met deze tijdelijke aanvullende maatregel hopen we de bezorgdheid – niet te verwarren met angst – bij ouders en medewerkers gedeeltelijk weg te kunnen nemen zodat we gedurende de sluiting van de scholen ons zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van online onderwijs en het verzorgen van de noodopvang. Daarbij zien wij dat het aantal leerlingen dat wordt aangemeld voor de noodopvang sterk is toegenomen ten opzichte van de eerste lockdown en nog toeneemt. Ook dit is een landelijk beeld.

Het besluit van het kabinet volgende week over het wel/niet continueren van de sluiting van de scholen zullen we uiteraard meenemen in onze verdere overwegingen.

Wij stemmen voortdurend af met GGD West-Brabant om zo adequaat en snel mogelijk te kunnen handelen in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Zo is deze communicatie ook vooraf met de GGD besproken.


Scholen sluiten van woensdag 16 december tot in ieder geval 25 januari 2021

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen en inmiddels ook bevestigd bij de persconferentie van maandag 14 december gaan alle scholen sluiten van woensdag 16 december t/m 17 januari 2021.

De leerlingen krijgen vanaf 4 januari online onderwijs. De school is alleen nog open tijdens reguliere schooltijden voor noodopvang van leerlingen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen. De school van uw kind zal hierover met u contact opnemen. Meer informatie over noodopvang vindt u hier op de site van de rijksoverheid evenals de lijst met cruciale beroepen. Wanneer slechts één van de ouders/verzorgers werkzaam is in een cruciaal beroep dan gaan we ervan uit dat u al het mogelijke doet om zelf opvang te regelen. Dit om de druk op de teams te verkleinen die nu we zowel verantwoordelijk zijn voor de noodopvang áls het online onderwijs. Bij de eerste scholensluiting in maart 2020 werd de noodopvang grotendeels verzorgd door de kinderopvang organisaties.

Regels in het leerlingenvervoer speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Als de 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig. 
  • Kinderen dragen geen mondkapje.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
  • Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

Tussenschoolse opvang

Leerlingen die gebruik mogen maken van de noodopvang en voor de sluiting ook gebruik maakten van de TSO doen dit ook tijdens de dagen van de noodopvang.

Andere opvang en vve

Ouders/verzorgers in cruciale beroepen die gebruik willen maken van de vakantieopvang, voorschoolse opvang en/of BSO kunnen contact opnemen met hun eigen kinderopvangorganisatie. In Breda is besloten dat het aanbod van de VVE groepen doorgaat tijdens de sluiting. De peuters zijn dus welkom op de VVE locatie na de kerstvakantie.  

Alle communicatie over de praktische invulling van het online onderwijs en de noodopvang tijdens reguliere schooltijden ontvangt u als ouder/verzorger van de school van uw kind(eren).


Klik hier voor eerder gepubliceerde berichten over corona (periode maart t/m juli 2020)

Recommended Posts