De R van Rosmolen

In een hoek van de centrale hal zit een groep leerlingen een spel te spelen. Zij zitten in ‘de Leerwinkel’. Deze leerlingen kunnen wat extra uitdaging gebruiken en onderzoeken zo welke vaardigheden zij daar bij nodig hebben.

Rust

Zij zitten daar lekker rustig, deels afgeschermd door de verrijdbare materiaal- en kapstokkasten waarmee de hal in stukken is verdeeld.
De grote hal, waar het grootste deel van de lokalen op uitkomen, wordt de hele week door gebruikt. Er is geen rooster, de groepen maken er allemaal door en met elkaar gebruik van. Als je even alleen wilt werken, dan is er een stilteplek in de bibliotheek.

Regelmaat

De leerwinkel op de Rosmolen is voor iedereen met een speciale onderwijsbehoefte. Directeur Marietje Moll vertelt: “In de leerwinkel krijgen leerlingen een steuntje in de rug, hulp om hun leerproces op te starten wanneer zij dat nodig hebben. Daarmee kunnen zij door in de klas. Zo krijgen startende lezers daar hulp (groep 2/3) als het leesproces stagneert. En voor alle leerlingen is er hulp als het gaat om executieve functies. Dit aanbod wordt verzorgd door de onderwijsassistent of een leerkracht die voor dat moment vervangen wordt door de assistent. Ook is er wekelijks een moment waarop de MHB specialist beschikbaar is. Samen zorgen wij er op onze school voor dat de leerwinkel elke week open is.”

Ruimte

De school groeit, er was al een 3+ groep, twee groepen drie en in januari gaan we in de kleuterbouw  uitbreiden tot 3 units groep 1&2. Kober biedt voor- en naschoolse opvang op de Rosmolen en had een eigen lokaal. Die ruimte had directeur Marietje Moll eigenlijk nodig om uit te kunnen breiden. De oplossing was om ​gezamenlijk gebruik te maken van de hal in de school; Buiten Schoolse Opvang en Voor Schoolse Opvang.  De inrichting 2.0 van Kober vormt samen met de wensen van de school een prachtig Speelleerplein voor multifunctioneel gebruik. Die komt overigens vooral van IKEA maar ook van een meubelmaker. Deze zomer is de hal eerst helemaal geschilderd in rustige meer gedempte kleuren.

Recommended Posts