Handenwasstraat

Het ‘handen-was-beleid’ volgens de richtlijnen van het RIVM neemt heel veel onderwijstijd in beslag. Op De Eerste Rith houdt men zich aan deze richtlijnen maar was dit wel een punt waar zij tegenaan liepen.

Collega Hanneke Terpstra kreeg inspiratie en zette haar zinnen op de handenwasstraat. Haar handige man werd ingezet voor de uitvoering. De grote waterleiding buis is voorzien van 9 openingen waar de kinderen hun handen in kunnen steken. Er is een aansluiting gemaakt voor een tuinslang. Deze zorgt voor de watertoevoer. Bovenin de buis is een sproeivoorziening gemaakt zodat het water gedoseerd over de handen sproeit en er geen sprake is van verspilling.

De juf zorgt voor de zeep uit een pompje en… allemaal handen wassen!

Tafeltjes maken en letters leren op de stoep tijdens de buitenlesdag in Breda

,,Acht!”, klinkt het enthousiast door de Ceresstraat. Waar haar klasgenootjes al hinkelend of springend het rekenparcours nemen, kiest Elena voor de radslag. Ze vliegt over de kop draaiend naar het eindpunt en zet met stoepkrijt een kruis achter de 8. Missie volbracht.
Spelenderwijs leren en het liefst in de buitenlucht. Dat is op Kbs St. Joseph in Breda al ruim twee jaar beleid in de onderbouw. De groepen 1 tot en met 4 krijgen drie dagdelen per week buiten les, waarbij rekenen, taal en spelling samengaan met motorische vaardigheden.

Stoepkrijt en hoepels

Dinsdag was de Landelijke Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Zo’n 2.700 basisscholen deden mee, ook de St. Josephschool. Dit keer mochten alle leerlingen naar buiten voor wat dynamische lessen. Met stoepkrijt, ballen en hoepels werden ze onder meer uitgedaagd sommen te maken, tafeltjes te oefenen en letters te leren.

Juf Annet Romkema (groep 3) is een van de initiatiefnemers van het bewegend onderwijs op de Bredase school. ,,Drie jaar geleden hebben we subsidie aangevraagd van het LerarenOntwikkelingsFonds (LOF). Daarmee is voor onze onderbouw een lesprogramma ontwikkeld op basis van spelend en bewegend leren. Voor veel kinderen is de overgang van de kleuterklas naar groep 3 te groot. Ineens moeten ze op een stoel zitten en in werkboekjes werken. De meeste kinderen zijn daar pas vanaf groep 5 rijp voor.”

Keersommen invullen

De kinderen doen enthousiast mee aan de spelletjes op de stoep. Fanatiek schudden ze met dobbelstenen om sommen te maken, hinkelen ze door hoepels om lettergrepen te oefenen of gaan ze in estafettevorm de strijd aan om zo snel mogelijk keersommen in te vullen. Kaylee (7) vindt vooral de taalspelletjes leuk. ,,Maar het is het wel een beetje warm in de zon”, zegt ze. Daan (6) is veel liever buiten met taal en spelling bezig, dan in de klas. ,,Dan kunnen we extra veel buitenspelen.”

Romkema: ,,Lesstof blijft veel beter hangen als kinderen plezier hebben in het leren. Ze zijn in beweging en werken samen. Ze hebben amper door dat ze met rekenen, taal of spelling bezig zijn.”

Bron: BN De Stem, 22 september 2020

Ontdek je talent

Ontdek je Talent: een wijkgerichte aanpak om kinderen alle kansen te bieden zich breed te ontwikkelen. Kbs De Weilust is één van de deelnemende scholen. De samenwerkende directeuren zijn “Trots op de samenwerking tussen scholen die open staan om samen te werken, proberen er voor te zorgen dat mensen niet naast elkaar gaan leven maar elkaar te zoeken en vinden en samen te spelen”.

Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Iets niet begrijpen… dat overkomt iedereen. Dat geldt voor de burgemeester, maar ook voor de dokter. Maar zeker voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden (laaggeletterdheid). Soms is dat niet erg, maar soms heeft ‘niet begrijpen’ ook grote gevolgen. Daarom is het belangrijk dat organisaties begrijpelijk communiceren. Huh? Wat bedoelt u? ontwikkelde met veel mensen een positief programma om zaken eenvoudiger te maken. Zodat iedereen de dingen begrijpt, op een plezierige manier. Dat is een opgave voor iedereen. Samen maken we heel Breda eenvoudig.

Huh? Wat bedoelt u? voert de komende weken campagne. Op 7, 8 en 9 september staat er op verschillende locaties in Breda het Huh? Meldpunt. Iedereen is van harte uitgenodigd om ‘onbegrijpelijke zaken’ daadwerkelijk te melden bij het Huh? Meldpunt. Je kunt je melding ook digitaal doen via de site van Huh? Wat bedoelt u?

Na de actiedagen is er een werksessie waar alle meldingen worden gerubriceerd en besproken. INOS werkt daar graag aan mee. Vanuit het bestuursbureau sluiten Femke Schouten en Bart Heijne aan. Waarom? Zo krijgen wij een kans om te horen of dat wat wij vertellen in een oudergesprek, communiceren via een nieuwsbrief of app, altijd wel even duidelijk is. Deze actie levert een schat aan informatie op waar wij van kunnen leren hoe wij, maar ook de organisaties waar wij mee samenwerken, met onze ouders communiceren.

fotografie PHOTED by Edwin Wiekens © info@photed.com www.photed.com +316 24211898; Pix4Profs/Edwin Wiekens HUH? Wat bedoelt u? Inos medewerkers