Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Iets niet begrijpen… dat overkomt iedereen. Dat geldt voor de burgemeester, maar ook voor de dokter. Maar zeker voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden (laaggeletterdheid). Soms is dat niet erg, maar soms heeft ‘niet begrijpen’ ook grote gevolgen. Daarom is het belangrijk dat organisaties begrijpelijk communiceren. Huh? Wat bedoelt u? ontwikkelde met veel mensen een positief programma om zaken eenvoudiger te maken. Zodat iedereen de dingen begrijpt, op een plezierige manier. Dat is een opgave voor iedereen. Samen maken we heel Breda eenvoudig.

Huh? Wat bedoelt u? voert de komende weken campagne. Op 7, 8 en 9 september staat er op verschillende locaties in Breda het Huh? Meldpunt. Iedereen is van harte uitgenodigd om ‘onbegrijpelijke zaken’ daadwerkelijk te melden bij het Huh? Meldpunt. Je kunt je melding ook digitaal doen via de site van Huh? Wat bedoelt u?

Na de actiedagen is er een werksessie waar alle meldingen worden gerubriceerd en besproken. INOS werkt daar graag aan mee. Vanuit het bestuursbureau sluiten Femke Schouten en Bart Heijne aan. Waarom? Zo krijgen wij een kans om te horen of dat wat wij vertellen in een oudergesprek, communiceren via een nieuwsbrief of app, altijd wel even duidelijk is. Deze actie levert een schat aan informatie op waar wij van kunnen leren hoe wij, maar ook de organisaties waar wij mee samenwerken, met onze ouders communiceren.

fotografie PHOTED by Edwin Wiekens © info@photed.com www.photed.com +316 24211898; Pix4Profs/Edwin Wiekens HUH? Wat bedoelt u? Inos medewerkers

Recommended Posts