Maandag 16 maart 2020

De scholen en kinderopvangorganisaties zijn tot en met 6 april gesloten. Vandaag is er overleg geweest met diverse organisaties om met elkaar te bekijken hoe de opvang van kinderen van ouders in vitale en cruciale beroepen kan worden vormgegeven.
Wat onder vitale beroepen wordt verstaan kunt u vinden op deze pagina van de rijksoverheid.

Hoe wordt deze opvang geregeld?

U kunt een beroep doen op kinderopvang op school als:

  • beide ouders een cruciaal/vitaal beroep hebben;
  • het gaat om een éénoudergezin én u een cruciaal/vitaal beroep heeft

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, kunt u zich aanmelden voor opvang van uw kind. 

Wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat echt niet lukt, dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie zodat bekeken kan worden wat mogelijk is. U kunt u kind alleen aanmelden indien uw kind geen van de klachten verkouden, keelpijn, hoesten of koorts vertoont.

De kinderopvangorganisaties hebben wat meer tijd nodig om u ook informatie te kunnen geven voor de langere termijn. De opvang van morgen zal dan ook op dezelfde manier plaatsvinden als vandaag. Morgen of uiterlijk overmorgen ontvang u meer informatie over hoe de opvang de komende weken wordt georganiseerd.

Mocht u de komende periode gebruik willen maken van de opvang op school dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken door het invullen van dit formulier (download Word-document). Met deze informatie kunnen kinderopvangorganisaties de bezetting afstemmen op de behoefte.

INOS is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Wij zijn druk bezig om zoals gisteren vermeld alle manieren te onderzoeken die dit mogelijk maken voor onze leerlingen. U wordt hierover rechtstreeks door uw school geïnformeerd.


Zondag 15 maart 2020

Vanmiddag heeft de overheid besloten om alle scholen te sluiten tot en met 6 april.

Dit besluit heeft veel impact op onze leerlingen, op  u als ouder of medewerker. Wij kunnen ons voorstellen dat dit weer veel nieuwe vragen oproept. Krijgen leerlingen nu geen onderwijs meer? En wat moet ik nu morgen doen?

Blijven jullie wel open voor leerlingen van ouders die werken in vitale functies? En welke beroepen naast zorg vallen onder die vitale functies?  

Op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden. We vertellen u vandaag alleen wat we gaan doen en wat het voor morgen betekent.

Kinderopvang

Wat we in ieder geval weten is dat de overheid heeft besloten om de scholen te sluiten voor onderwijs maar wel open te stellen voor opvang van leerlingen van ouders in vitale functies. Met vitale functies bedoelen we alle beroepen die nodig zijn voor goede basis-leefomstandigheden. Dit zijn ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de GGD, de zorg, de politie, brandweer, kinderopvang etc. Maar ook ouders die werkzaam zijn bij defensie of ouders met beroepen die ervoor zorgen dat onze supermarkten bevoorraad blijven, maken onderdeel uit van deze vitale functies.

Overleg in Breda tussen partners

In deze uitzonderlijke situatie is het van groot belang om samen op te trekken in onze stad met alle maatschappelijke partners en de gemeente. Morgenvroeg gaan we daarom met elkaar overleggen hoe we alles op de best mogelijke manier kunnen organiseren. Aan tafel zitten dan de burgemeester en wethouder, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, en een vertegenwoordiger van o.a. De Nieuwe Veste en Breda Actief. In de loop van maandag volgt meer praktische informatie over hoe de opvang wordt georganiseerd.

Onderwijs

Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de komende tijd zijn gesloten, kunnen wij geen onderwijs geven op de normale manier. We gaan  komende week onderzoeken of het mogelijk is om voor onze leerlingen of een deel van onze leerlingen (denk aan groep 8) afstandsonderwijs te verzorgen.

Wat betekent dit nu concreet voor morgen, maandag 16 maart?

Voor ouders betekent dit dat u uw kind thuishoudt. Indien u werkzaam bent in één van de vitale functies zoals hierboven beschreven, neemt u nog vandaag contact met de school op via het mailadres van de school . Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind dan morgen wordt opgevangen. En zoals hierboven vermeld ontvangt u in de loop van maandag meer informatie over hoe en met wie de opvang voor de kinderen van ouders in vitale functies wordt geregeld voor de komende periode.


Vrijdag 13 maart 2020

Gisteren heeft de overheid aanvullende maatregelen aangekondigd tot en met 31 maart om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Basisscholen blijven open om met elkaar ervoor te zorgen dat het dagelijkse leven en met name de zorg zo goed mogelijk door kan blijven gaan.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit gemengde gevoelens oproept. Waarom wordt iedereen gevraagd thuis te werken en blijven de scholen dan toch open? Wij vertrouwen op de experts die zeggen dat dit verantwoord is voor iedereen in de school in de fase waarin we ons op dit moment bevinden. Daarnaast onderschrijven wij het belang voor de totale maatschappij.

Wat betekenen deze aanvullende maatregelen voor INOS?

  • u dient uw kinderen vanaf maandag alleen naar binnen te laten gaan. Wanneer kinderen dit moeilijk vinden kunt u uw kind achterlaten bij de leerkrachten die bij de deur staan en de kinderen opvangen. Zij begeleiden hen naar de groep;
  • alle uitstapjes t/m 31 maart worden geannuleerd;
  • oudergesprekken zullen uitsluitend telefonisch worden gevoerd;
  • voor kinderen vanaf groep 3 die langer dan een week preventief thuis zijn of reeds in quarantaine zijn geplaatst, zal de school gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs voortgang te laten vinden.

Wij vragen u nadrukkelijk uw kind thuis te houden wanneer er sprake is van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts. Bij twijfel vragen wij u om te kiezen voor de veiligheid van iedereen en uw kind dus niet naar school te laten gaan. Wanneer de klachten 24 uur wegblijven, is uw kind weer welkom op school. Wordt uw kind tijdens de schooldag ziek, dan zal de leerkracht contact met u opnemen en u vragen uw kind op te komen halen.

Wanneer wij in de komende periode geen collega’s hebben om het onderwijs in een groep te verzorgen, zijn wij genoodzaakt groepen naar huis te sturen. Zoals eerder reeds is aangegeven zullen wij kinderen van ouders in een vitaal beroep blijven opvangen. Dit geldt voor ouders die werkzaam zijn bij de GGD, in de zorg, bij de politie, de brandweer, de kinderopvang of het onderwijs. Ouders werkzaam in een van deze beroepssectoren kunnen contact opnemen met de school.

Nynke de Jong van het Algemeen Dagblad heeft vanmorgen een artikel “Hulde aan jullie, de mensen die hun nek uitsteken in tijden van corona” geschreven. Dit artikel is ons uit het hart gegrepen. Ons motto “Ik ben omdat wij zijn” maken wij ook in deze tijd meer dan waar. Wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verenigde gemeenschap is een sterke gemeenschap. Iedereen is belangrijk en iedereen draagt zijn steentje bij. Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op onze leerkrachten en alle andere medewerkers die het mede mogelijk maken om onze gezondheidszorg, die in deze tijd zo belangrijk is, draaiende te houden.

Bron: Algemeen Dagblad van 13 maart 2020

Woensdag 11 maart 2020

Gisteren hebben de drie veiligheidsregio’s in Brabant een beroep gedaan op de basisscholen van Brabant. Zij vragen om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden bij de instandhouding van onze basisinfrastructuur. Uiteraard willen wij hier binnen de mogelijkheden waarover wij beschikken aan meewerken. Wel blijven wij het belang van de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers meewegen.

Wij gaan nu mogelijkheden om leerlingen op te vangen uitbreiden. Wanneer de leerkracht conform RIVM maatregelen niet beschikbaar is, zetten we ook 2e of 3e jaars stagiaires en onderwijsassistenten in. Andere mogelijkheden zoals samenwerking met kinderopvangorganisatie worden op dit moment onderzocht. Onze medewerkers zullen al wat mogelijk is, ondernemen om onze onderwijskwaliteit ook tijdens deze moeilijke periode te behouden.

Een extra oproep aan ouders die werkzaam in één van de organisaties die behoren bij onze basis infrastructuur: de zorg, de GGD, ziekenhuis, onderwijs, politie en/of brandweer.

Het is heel goed mogelijk dat de groep van uw kind naar huis wordt gestuurd omdat deze groep op dat moment niet bemenst kan worden. Als dat betekent dat u hierdoor uw werkzaamheden bij één van bovengenoemde organisaties niet kunt uitvoeren, neem dan aub contact op met de directeur van de school. Dan proberen we een oplossing te vinden.


Maandag 9 maart 2020

INOS houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM in het belang van alle leerlingen, medewerkers en hun naasten. Het advies van het RIVM voor Noord-Brabant luidt sinds vrijdag 6 maart: Wanneer je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts dien je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Vandaag was het de eerste dag dat de richtlijn van het RIVM, met de aanvulling voor Noord-Brabant, op onze scholen werd gevoeld. Dit heeft u als ouder kunnen merken omdat:

  • u uw kind thuis moest houden vanwege deze klachten;
  • er geen leerkracht of vervanger voor de groep beschikbaar was, waardoor uw kind thuis moest blijven;
  • u werd gebeld om uw kind op te halen omdat uw kind op school klachten vertoonde zoals bijvoorbeeld hoesten of verkoudheid.

Let op: Het is altijd belangrijk dat in geval van nood, iemand bereikbaar is om uw kind op te vangen. Zorg er dus voor dat u dit goed regelt en dat de school weet wie ze kunnen bellen! Als uw kind op school ziek wordt, dan moet hij/zij helaas naar huis.

Dus heeft uw kind klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u dringend om in navolging van het advies van het RIVM uw kind thuis te houden. Ook zonder koorts geldt: is uw kind verkouden of hoest hij/zij? Houd uw kind thuis, kies daar ook voor als u twijfelt.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat een groep naar huis moet worden gestuurd omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Vandaag konden een aantal groepen geen onderwijs krijgen. Wij vragen iedereen om begrip voor het eventueel ongemak dat dan ontstaat.

Deze situatie vraagt om dagelijkse aanpassingen aan het werkrooster van onze medewerkers en onze leerlingen. Zorg er voor dat u zelf op de hoogte blijft door uw telefoon bij de hand te houden en met regelmaat apps of mail te controleren op berichten van de school.


Zondag 8 maart 2020

Vrijdagavond om 18:00 uur heeft de RIVM een nieuw advies voor de inwoners van Noord-Brabant gepubliceerd. Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, aan de richtlijn van de RIVM.

Het advies van de RIVM in het kort: Wanneer je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts dien je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt. Scholen zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts kunnen ze gewoon naar school. Datzelfde geldt ook voor medewerkers.

Daarnaast dienen leerlingen of medewerkers die geen van bovenstaande klachten vertonen maar waarvan naaste gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, uit voorzorg thuis te blijven. Informeer altijd de directeur van de school en hij/zij zal kijken naar mogelijkheden van schoolopdrachten voor leerlingen en thuiswerk voor medewerkers. De GGD geeft aan dat wanneer er op een school (mogelijke) besmettingen worden geconstateerd de huidige richtlijnen blijven gelden. Betreffende leerlingen en/of medewerkers en hun gezinsleden worden indien nodig in quarantaine geplaatst en op basis van een risico inschatting worden al dan niet testen uitgevoerd door de GGD.

Op dit moment proberen we een inschatting te maken over hoe groot de gevolgen zijn van het RIVM advies voor onze scholen. Verschillende medewerkers van INOS hebben al laten weten dat zij naar aanleiding van bovengenoemde klachten en conform advies van de RIVM maandag niet komen werken.

Wij proberen natuurlijk voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt en ook zij kunnen klachten ondervinden. De oplossing om groepen te verdelen, wordt niet geadviseerd door de RIVM.
We willen u daarom laten weten dat het zeer goed mogelijk is dat u van de school te horen krijgt dat kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen. Als dat zo is, wordt u hierover zo vroeg mogelijk geïnformeerd.


Vrijdag 6 maart 2020

Gisteren en vandaag hebben wij vragen ontvangen van medewerkers en ouders over wat te doen indien in hun naaste omgeving een (mogelijke) besmetting met het Coronavirus heeft plaatsgevonden. Het betreft dan naasten die positief getest zijn of naasten die in de risicogebieden zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen en in afwachting zijn van de test en/of de uitslag hiervan.

Conform richtlijn van de RIVM en GGD blijf je alleen thuis wanneer is vastgesteld dat een huisgenoot besmet is of wanneer deze huisgenoot zich in de testfase bevindt. In alle andere gevallen mag je gewoon naar school komen.

Wat betekent dit? Leerlingen van wie de ouders of andere gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, blijven dus uit voorzorg thuis. Voor medewerkers geldt het zelfde. Informeer altijd de directeur van de school en hij/zij zal kijken naar mogelijkheden van schoolopdrachten voor leerlingen en thuiswerk voor medewerkers.

Wij blijven vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer laten adviseren door de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.


Vrijdag 28 februari 2020

Helaas heeft het coronavirus inmiddels ook Nederland bereikt. De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen.
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. INOS heeft dagelijks contact met de GGD en dit is nogmaals aan ons bevestigd.

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD WestBrabant (telefoon 085 078 56 17).

Vanuit INOS zullen we zoveel mogelijk in het werk stellen om een veilige leer- en werkomgeving te bewerkstelligen. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en GGD op de voet. Op al onze scholen zal a.s. maandag in de lessen aandacht worden besteed aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door de RIVM en GGD (zie ook site RIVM, https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen):
– hoe en wanneer je je handen wast;
– hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
– en gebruik papieren zakdoekjes

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat er voldoende zeep, papieren handdoekjes en zakdoekjes op de scholen aanwezig zijn. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u daar z.s.m. over berichten via de mail en/of via een nieuwsbericht op de website van www.inos.nl.

Recommended Posts