“Dit project is ontstaan vanuit de subsidiepot van Sterk Techniek- Onderwijs. De overheid constateert al jaren dat er te weinig technische mensen op de arbeidsmarkt komen vanuit de vakopleidingen. Met deze subsidie was het mogelijk om dit project op te zetten: Het Junior Techniek College.” Ronald van Noort is leerkracht op Kbs Weilust en doet ook mee aan het potential traject. Daarbij hoort een sollicitatie naar een bovenschoolse project. Hij koos voor Techniek. Op Tessenderlandt vertelt hij over dit mooie project.

“Tessenderlandt (school voor mavo en voorbereidend mbo) draagt dit project in Breda. Zij heeft een samenwerkingsverband met het primair onderwijs, maar ook met het mbo en met het bedrijfsleven. INOS is gevraagd om hieraan mee te werken als partner namens de basisscholen.”

Dit jaar zijn er 30 leerlingen van 9 verschillende INOS-scholen aangemeld voor deze pilot. De groep die uiteindelijk naar het vmbo uitstroomt is natuurlijk veel groter, dus we hebben de leerkrachten gevraagd te kijken naar leerlingen die echt toe zijn aan een stuk praktijk, die met hun handen aan de slag willen en het alleen maar leren uit het boek wel zat zijn. We hopen dat het mes zo aan twee kanten snijdt: dat leerlingen wat makkelijker kiezen voor een technische richting en vanuit ons perspectief dat wij zo meer passend onderwijs geven.

18 weken vakgericht les krijgen

“Op het Junior Techniek College krijgen leerlingen van groep 8 gedurende 18 weken elke woensdag technieklessen van een vakdocent. Dit zijn leerlingen van wie de leerkracht al kan aangeven dat hij/zij gaat uitstromen naar het vmbo (ongeacht het niveau).

We laten de leerlingen kennismaken met de drie techniekrichtingen die Tessenderlandt biedt. Zo volgen de leerlingen bij bouwen, wonen en interieur (BWI) een workshop hout en maken al zagend, borend, frezend en schroevend in 6 weken een houten stoeltje en een opbergkrat. Bij mobiliteit en transport (M&T) zetten zij met metaalplaat een modelauto in elkaar. Dat begint met de carrosserie, dus kijken zij eerst onder een echte auto en kijken wat daar nu wel en wat daar nu niet bijhoort. Een volgende les gaat over de verlichting: dus eerst kijken wat voor verlichting er in een echte auto zit. De modelauto’s krijgen dus koplampjes, die je met een schakelaar aan en uit kan zetten!”

Bij productie, installatie en energie (PIE) worden vandaag buizen geknipt en afgebraamd, om vervolgens te worden geïnstalleerd volgens een werkplan op één van de borden achter in het lokaal. Een leerling vertelt: “Heel leuk om te doen. Ik heb geleerd hoe een chassis werkt en hoe de lichten werken. Die heb ik ook aangesloten met een klein soldeerapparaat. Met een graveerpen hebben we raampjes gemaakt.”

Voor de meeste docenten van Tessenderlandt was het even wennen. Normaal geven zij les aan leerlingen van 15-16 jaar. Grote verschillen voor hen zijn, dat de groep 8 leerlingen meestal nog heel weinig technische kennis hebben (dus bij nul beginnen). Maar ook dat deze leerlingen heel enthousiast en gemotiveerd zijn. Deze drie projecten zijn nieuw. Dus als leerlingen voor deze richting kiezen dan komen ze de opdracht niet nog eens tegen.

9 scholen doen nu al mee. Geef jouw leerling volgend jaar deze kans!

“Na deze pilot hopen we volgend jaar uit te bereiden. Wij mikken op een verdubbeling van het aantal leerlingen zodat we hier twee dagdelen aan de slag kunnen. We willen dit project dan ook openstellen voor alle andere basisscholen. INOS blijft dit project wel coördineren, het is ons project, maar we gunnen het elke leerling om van deze ervaring op te doen.” Ronald kijkt ook al verder de toekomst in: ”Het is een droom dat we over een paar jaar een soort middenschool kunnen vormen. Dan kunnen leerlingen vanaf groep 7 een eigen leerlijn techniek volgen tot ze 14 jaar zijn. Daarnaast krijgen zij natuurlijk basisvakken en stromen dan in het derde leerjaar van het vmbo weer in. Leerkrachten van het basisonderwijs en het vmbo werken dan samen aan een passend onderwijsaanbod.”

Recommended Posts