De werkgroep ‘Zon in de Schoorsteen’ van De Zonnebloem, afdeling Prinsenbeek, kreeg vrijdagmiddag ruim 130 surprises van leerlingen van basisschool De Griffioen. Daarin kunnen de cadeautjes worden verpakt die niet voorzien zijn van een surprise.

Omdat de afgelopen jaren was gebleken dat veel gulle gevers niet in de gelegenheid waren om hun cadeautjes te voorzien van een surprise, leek het de organisatie van ‘Zon in de schoorsteen’ leuk om hiervoor een lokale basisschool te benaderen. Uitgangspunt daarbij was dat een cadeautje eenvoudig aan de surprise moest kunnen worden toegevoegd.
Met enorm veel enthousiasme hebben de leerlingen van in totaal elf groepen 6, 7 en 8  de afgelopen weken tijdens de lessen handenarbeid hieraan gewerkt. Door het onderwijzend personeel werd daarbij eerst ingegaan op de actie en met name het sociale karakter hiervan. Voor de leerlingen soms een bijzondere gewaarwording om te horen dat niet iedereen met deze dagen een aardigheidje ontvangt of kan rekenen op aandacht.

Zonder er zelf iets voor terug te krijgen

Daarnaast was belangrijk: het leren iets te doen voor een ander, zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt. Omdat zij samen met een andere leerling de surprise moesen maken, betekende dat ook overleggen. ‘Wat zullen we maken?’ Maar ook samenwerken bij het realiseren van de surprise, en uiteraard soms omgaan met tegenslagen omdat iets niet lukte zoals men wilde.

Recommended Posts