De leerlingen van de Spoorzoeker hadden zich lekker warm aangekleed, zoals groep 5 van meneer Daniël. In de hele school was de verwarming uitgezet voor de warme truiendag! Dat is een van de activiteiten die de school uitvoert uit het programma van De Gezonde School. 
De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werk je aan verschillende thema’s die je als school zelf kiest. Samen met collega’s, leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen kies je doelen, acties en activiteiten. Zo zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school. We hebben in ons koersplan 22-26 opgenomen dat elke school op minimaal twee gezondheidsthema’s het certificaat van De Gezonde school behaalt.

Thema Natuur en Milieu

De Spoorzoeker wilde eerder al het certificaat van De Gezonde School behalen. Dat was een voorwaarde om subsidie te krijgen voor het groene schoolplein van de gemeente. Eerst onderzochten zij welk thema haalbaar was. Het thema Natuur en milieu sloot heel goed aan bij activiteiten die al worden uitgevoerd. De speelpleinen van zowel het hoofdgebouw als de dependance zijn met hulp van ouders ‘vergroend’  en worden regelmatig tijdens ’tuinwerkdagen’ door vrijwilligers bijgehouden. 

De school heeft al energiezuinige verlichting en automatische CO2 meters, die ervoor moeten zorgen dat de lokalen worden voorzien van voldoende frisse lucht. De natuurlessen worden aangevuld met activiteiten uit de MEC-kisten. Het certificaat is na het behalen drie jaar geldig.

Jaarlijks verschillende terugkerende activiteiten

Daarnaast wordt 1x per jaar CO2 gecontroleerd en zijn er schaduwplekken op het dak gecreëerd. Binnenkort gaat de school ook meedenken over het vergroenen van het dichtbij gelegen pastoor Pottersplein.

Er werd een werkgroep samengesteld die jaarlijks terugkerende activiteiten gaat organiseren. Zij zorgen dat de school meedoet aan de boomfeestdag, organiseren de warme truiendag en geven vorm aan de buitenlesdag. De Gezonde school biedt ook videomateriaal voor onderwijsgevenden over de ventilatie, die bij een studiedag werd bekeken.

Evaluatie nodig voor behoud van het certificaat

De werkgroep zorgt er ook voor dat de jaarlijkse activiteiten worden geëvalueerd en leveren bewijzen aan De Gezonde School. Zo zorgen zij ervoor dat het certificaat geldig blijft.
Intussen is er ambitie ontstaan om te gaan werken aan een tweede certificaat. Het eerste idee is om te gaan werken aan het label ‘Welbevinden’. Dat sluit goed aan bij het thema geluk uit het Koersplan en de Pedagogische Standaard. Welk label het uiteindelijk wordt, wordt nog samen met het team besloten.

Recommended Posts