Elk kind heeft talent, net als elke leerkracht. Bij leerlingen gaat het erom talenten te ontdekken en te ontwikkelen, leerkrachten willen hun talent juist zo goed mogelijk inzetten. Vanuit die gedachte is basisschool Jacinta in Breda haar onderwijs aan het vernieuwen en de aanstaande verbouwing sluit daar perfect op aan.

Basisschool Jacinta, onderdeel van INOS – Stichting Katholiek Onderwijs Breda -, zit al jaren in de voormalige panden van de jongens- en meisjesschool aan de Viveslaan. Tussen die twee oude panden is ooit een gang geplaatst. ,,Een letterlijke verbinding, maar geen figuurlijke. Deze school mist een ruimte om samen te kunnen komen”, vertelt directrice Lia Vermeulen.

Werkdruk

Daar komt komend schooljaar verandering in. De school staat aan de vooravond van een flinke verbouwing. Volgens Vermeulen komen de werkzaamheden precies op het juiste moment. 

,,Dit is de kans het gebouw aan te laten sluiten op onze vernieuwde onderwijsvisie. Vorig jaar hebben we onze Leerwinkel geopend, waar elke leerling terecht kan om zijn of haar talent te ontdekken. Dit schooljaar is de stap gezet naar meer samenwerking tussen groepen, om de werkdruk te verlagen en het talent van onze leerkrachten nog beter in te zetten.”

Optredens

De huidige verbinding tussen beide oude schoolgebouwen, waar nu behalve een gang wat kantoorruimtes zijn, wordt flink uitgebreid. Er komt een grote centrale hal tussen beide gebouwen, waar de Leerwinkel en het atelier van de school een prominente plek krijgen. 

Vermeulen: ,,Er komt ruimte om het onderwijs nog leuker en uitdagender te maken. Daarbij biedt de hal, in combinatie met de aangrenzende speelzaal en de brede trap, ook ruimte voor voorstellingen en optredens. Zo’n plek missen we nu echt.”

Verbinden

Wat de lokalen betreft komen er openslaande deuren tussen de lesruimtes om groepen met elkaar te verbinden. In de onderbouw is Jacinta dit schooljaar gestart met het werken in units, wat betekent dat een groepje docenten samen de verantwoordelijkheid draagt over enkele groepen. 

,,Bijvoorbeeld vier docenten die samen één groep 3 en twee groepen 4 draaien”, zegt Vermeulen. ,,Daarbij worden de leerkrachten meer vanuit hun talent ingezet. De één is goed in het op creatieve wijze uitdagen van kinderen, de ander heeft de rust om leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg vooruit te helpen. Dat samenspel biedt voordelen voor leerlingen, maar ook voor docenten. De werkdruk daalt en vervanging is makkelijker op te vangen.” 

Fase 1

Deze week begint fase 1 van de verbouwing al. De groepen 1 tot en met 4 verblijven de laatste week van dit schooljaar in het nabijgelegen Erasmusgebouw, zodat de vleugel parallel aan de Viveslaan al aangepakt kan worden. 

,,In zeven weken tijd moet deze vleugel klaar zijn,  zodat de onderbouw na de zomervakantie er weer in kan. De bovenbouw zit volgend schooljaar in een pand aan de Neubourgstraat, 1 kilometer verderop.”

Pensioen

De school voldoet na de verbouwing ook aan alle eisen die passen bij deze tijd op het gebied van schone lucht,  klimaatbeheersing en isolatie. Zelf gaat Vermeulen het resultaat van al dat werk niet meer zien. Zij zwaait eind deze week af, ze gaat met pensioen. ,,Ik vind het mooi dat ik deze klus nog heb kunnen voorbereiden. Ik laat Jacinta vol vertrouwen los.” Desi Arps neemt het directiestokje van haar over.

Bron: BN De Stem

Recommended Posts