Tijdens de laatste vergadering kreeg de GMR van de ‘Werkgroep Koersplan’ een update over het nieuwe INOS Koersplan dat geldt voor de periode 2022-2026. De werkgroep Koersplan heeft de opdracht om een plan te ontwikkelen dat aansluit op het huidige koersplan en op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Vooraf waren er aan alle medewerkers, ouders (via de medezeggenschapsraad), leerlingen (via de leerlingenraad) en allerlei partners met wie INOS samenwerkt (en dus ook de GMR) drie vragen gesteld. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe ziet de school van de toekomst in 2035 eruit? De werkgroep heeft alle antwoorden gebruikt en onderzocht aan welke thema’s we de komende 5 jaar gaan werken.  Vanuit deze input is er gekomen tot vier nieuwe thema’s waarin we elkaar vinden: Geluk, Onderwijs van Vandaag voor Morgen, Partners en Bewust met je Omgeving Omgaan. Binnen elk van de thema’s kwam ‘Samenleven’ steeds bovendrijven, als een verbindend en centraal punt in de route naar de toekomst.

Met nieuwe thema’s vormen mooi vervolg op huidig koersplan

De GMR herkent de vier thema’s vanuit feedback van verschillende scholen. Ook denkt de GMR dat met de vier thema’s en de uiteindelijke invulling hiervan een mooi vervolg wordt gemaakt op het huidige Koersplan. De GMR staat ook achter de intentie om het koersplan zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle INOS-scholen, met name voor leerlingen. Het koersplan verschijnt in meerdere vormen: in een boekje, als poster en misschien zelfs als filmpje. Hiermee zet INOS een belangrijke stap naar een nieuw,  goed uitvoerbaar plan, dat goed te monitoren en evalueren is.

​​​​​​​Op dit moment wordt het koersplan verder uitgewerkt en de verwachting is dat dit proces vlak voor de grote vakantie is afgerond. Na de vakantie krijgt het koersplan zijn uiteindelijke vorm. Daarna gaan de scholen aan de slag met de praktische invulling van hun schooleigen koersplan.

Recommended Posts