Iets niet begrijpen overkomt ons allemaal weleens. Zeker de 1 op de 6 mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of met digitale vaardigheden. Deze mensen zijn laaggeletterd.
Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Iets niet begrijpen… dat overkomt iedereen. Dat geldt voor de burgemeester, maar ook voor de dokter. Maar zeker voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden (laaggeletterdheid). Dat is een groot probleem. Zeker als je echt wil dat een ander jou goed begrijpt. Daar kunnen we aan werken.
Soms is dat niet erg, maar soms heeft ‘niet begrijpen’ ook grote gevolgen. Daarom is het belangrijk dat organisaties begrijpelijk communiceren. Huh? Wat bedoelt u? ontwikkelde met veel mensen een positief programma om zaken eenvoudiger te maken. Zodat iedereen de dingen begrijpt, op een plezierige manier. Dat is een opgave voor iedereen. Samen maken we heel Breda eenvoudig.

INOS is in 2021 één van de partners van Huh? Wat bedoelt u?. Vanuit onze scholen communiceren wij met mensen doelgroepen die een grote diversiteit qua beheersing van de Nederlandse taal kennen. De activiteiten en doelstelling sluiten goed aan bij onze ambitie om te verbinden, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Zo dragen wij een steentje bij om anderen te laten zien hoe belangrijk het is dat je als organisatie goed begrepen wordt. In 2021 maken we dit zichtbaar door samen met de organisatie van Huh? Wat bedoelt u? acties mee te organiseren. Meer informatie over die acties vind je op deze website.

Recommended Posts