Groep 8 speelt ‘gewoon’ de musical, maar wie is erbij om hem te zien?

BREDA – Leerlingen van groep acht hadden zich het laatste jaar van de basisschool heel anders voorgesteld. Het afsluitende schoolkamp is door de coronacrisis op alle 25 INOS-basisscholen afgelast. De eindmusical gaat wel door, maar het is nog de vraag of ouders kunnen komen kijken naar de acteerkunsten van hun kroost. ,,Sneu dat hun laatste jaar zo loopt.”

De leerlingen van de Petrus & Paulusschool oefenen de musical niet in de aula, maar op het schoolplein. Door de strenge coronamaatregelen worden geen mensen van buiten toegelaten. Dus ook de fotograaf van de krant niet. Zelfs docenten van de middelbare school zijn niet welkom voor de ‘warme overdracht’ van de achtstegroepers, voordat ze uitvliegen naar de middelbare school.

Kamperen in Zeeland

,,Alles is anders dit jaar”, zegt directeur Maartje Schalk. ,,De teleurstelling en het verdriet over het afgelaste schoolkamp doet ons ook pijn. Je gunt ze een bijzondere afsluiting van hun tijd op de basisschool. We gaan ieder jaar met alle groepen acht kamperen in Zeeland. Dat is een grote groep en zonder sanitaire voorzieningen op de camping kan dat niet. Als de campings op 1 juli weer volledig opengaan, is dat voor ons helaas te laat.” De school zal een alternatieve feestweek op school organiseren met allerlei activiteiten.

Dertig kinderen in een videochat

Voor het zo ver is zijn de achtstegroepers druk met de eindmusical. Die hebben ze thuis via de computer geoefend toen ze niet naar school konden. ,,Het was een behoorlijke uitdaging om met dertig kinderen in een videochat de teksten te oefenen”, zegt Sal Bauwens, juf van groep acht. ,,Ik heb het gevoel dat we erg achterlopen en nog hard moeten repeteren, want normaal beginnen we hier na de carnaval al mee. Maar ik zag vandaag al leerlingen die teksten uit hun hoofd kennen. De kinderen zijn enorm gemotiveerd.” 

Op halve kracht

Nu de scholen weer open zijn, oefenen de leerlingen op halve kracht, omdat de klas is opgesplitst in twee groepen, die op verschillende dagen naar school komen. ,,Het is lastig als je tegenspeler net in die andere groep zit. Iemand anders neemt die rol dan tijdelijk over. Het is heel vreemd dat we nog niet met de hele klas hebben geoefend.”

Het is nog de vraag of ouders het uiteindelijke resultaat van al dat oefenen kunnen komen bewonderen. Bauwens: ,,We zijn nog aan het uitzoeken hoe we de musical voor ouders kunnen opvoeren, die allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. Daar zijn we nog niet uit. We gaan de musical filmen, maar we hopen dat de ouders er ook echt bij aanwezig kunnen zijn.”

Bron: BN De Stem

Welkom op school, ook als je thuis bent!

Toen op zondag het bericht kwam dat de scholen dichtgingen, was een van de eerste vragen hoe we het onderwijs digitaal gestalte konden geven. Alle leerkrachten zijn direct aan de slag gegaan. Op dinsdag waren de eerste groepen al volop aan de slag met afstandsonderwijs. Binnen de hele stichting zagen we dat vooral in de midden- en bovenbouw binnen de kortste tijd leerlingen afstandsonderwijs kregen aangeboden. Na de meivakantie mochten de leerlingen weer naar school. Niet allemaal tegelijk: op alle INOS-basisscholen is elke dag een helft van de groep in de klas. Dat vroeg wederom een flinke inspanning om dat organisatorisch te regelen.

Samen de dag starten, samen pauze en samenwerken

In groep 8 (totaal 36 leerlingen) van Kbs de Horizon hebben de leerkrachten het afstandsonderwijs en contactonderwijs gecombineerd. Frank Op de Beek, directeur van De Horizon: “Aan het begin van de dag worden alle leerlingen zowel in de klas als via de live-verbinding hartelijk begroet. Via de camera van de laptop en het digibord zien de leerlingen elkaar. We starten niet alleen gezamenlijk op, tijdens veel meer activiteiten ligt de nadruk op samen. Of je nu thuis bent of in de klas zit: we komen samen voor de pauze, na de pauze en werken samen tijdens lessen. We geven eigenlijk les alsof ze er allemaal zijn, alleen de helft is fysiek niet aanwezig. Dat doen we ook bij niveaugroepen: Zo begeleiden we bijvoorbeeld de F groep, waarvan er 6 leerlingen thuis en 5 op school zijn. Het is voor ons en voor hen een normale les. Ook kinderen die tijdelijk thuis werden gehouden i.v.m klachten hebben zo de hele dag de lessen gevolgd. Zelfs de musical!

Als de ene leerkracht het lesrooster doorgenomen heeft en heeft uitgelegd hoe de verdeling is, gaat de groep in 4 verschillende niveaus uit elkaar. De leerlingen die aanwezig zijn, volgen vervolgens live instructie op hun niveau, de kinderen die thuis zitten, hebben diezelfde instructie online. Daarnaast worden sommige leerlingen thuis individueel begeleid via WhatsApp en videobellen. Tijdens zelfstandig werklessen begeleidt de ene leerkracht de kinderen op school en de andere de kinderen die online les volgen. Zij stellen vragen via de chat of gewoon door hun microfoon in Hangouts Meet aan te zetten.

Nu is de situatie op De Horizon dit jaar ook wel uniek: de twee kleine groepen 8 zitten al het hele jaar bij elkaar in een grote en ruime klas. Waar de ene leerkracht een les geeft, begeleidt de andere een groepje of een individu. In deze situatie kunnen leerlingen die thuis werken heel makkelijk ook tijdens schooluren even contact opnemen als zij een vraag hebben.

INOSweb heeft zich bewezen!

Frank: “INOSweb heeft zich in deze periode echt bewezen als een kanjer van een omgeving. Er zijn zo veel mogelijkheden en heel belangrijk: het is superstabiel. Onderwijs op afstand heeft ook echt voordelen: zo ervaren we dat we sneller contact hebben met de normaal gesproken ‘stillere’ leerlingen.
De schooldag begint thuis op dezelfde manier. En dan komt het wel eens voor dat die ene leerling die wel vaker graag zijn tijd neemt nu aan het begin van de les nog op zijn  boterham zit te kauwen. Dan zeggen we daar natuurlijk wat van: Zorg dat je klaar zit, want de les begint gewoon om kwart voor negen!”

In de crisis alles anders organiseren

April 2020, in Nederland zijn alle scholen gesloten. Wij geven onderwijs op afstand. Omdat de corona maatregelen het niet toe laten om te reizen of (dicht bij elkaar) aan tafel met elkaar te praten, is deze video gemaakt via Skype.

Dit verhaal is van Ursula van Leeuwen. Zij is leerkracht op Kbs de Rosmolen in Ulvenhout en vertelt over zichzelf, haar school, hoe zij nu vorm geeft aan haar onderwijs. Daarnaast kijkt zij vooruit: wij leren op een andere manier les te geven, wat nemen we daar van mee naar de toekomst?