Toen op zondag het bericht kwam dat de scholen dichtgingen, was een van de eerste vragen hoe we het onderwijs digitaal gestalte konden geven. Alle leerkrachten zijn direct aan de slag gegaan. Op dinsdag waren de eerste groepen al volop aan de slag met afstandsonderwijs. Binnen de hele stichting zagen we dat vooral in de midden- en bovenbouw binnen de kortste tijd leerlingen afstandsonderwijs kregen aangeboden. Na de meivakantie mochten de leerlingen weer naar school. Niet allemaal tegelijk: op alle INOS-basisscholen is elke dag een helft van de groep in de klas. Dat vroeg wederom een flinke inspanning om dat organisatorisch te regelen.

Samen de dag starten, samen pauze en samenwerken

In groep 8 (totaal 36 leerlingen) van Kbs de Horizon hebben de leerkrachten het afstandsonderwijs en contactonderwijs gecombineerd. Frank Op de Beek, directeur van De Horizon: “Aan het begin van de dag worden alle leerlingen zowel in de klas als via de live-verbinding hartelijk begroet. Via de camera van de laptop en het digibord zien de leerlingen elkaar. We starten niet alleen gezamenlijk op, tijdens veel meer activiteiten ligt de nadruk op samen. Of je nu thuis bent of in de klas zit: we komen samen voor de pauze, na de pauze en werken samen tijdens lessen. We geven eigenlijk les alsof ze er allemaal zijn, alleen de helft is fysiek niet aanwezig. Dat doen we ook bij niveaugroepen: Zo begeleiden we bijvoorbeeld de F groep, waarvan er 6 leerlingen thuis en 5 op school zijn. Het is voor ons en voor hen een normale les. Ook kinderen die tijdelijk thuis werden gehouden i.v.m klachten hebben zo de hele dag de lessen gevolgd. Zelfs de musical!

Als de ene leerkracht het lesrooster doorgenomen heeft en heeft uitgelegd hoe de verdeling is, gaat de groep in 4 verschillende niveaus uit elkaar. De leerlingen die aanwezig zijn, volgen vervolgens live instructie op hun niveau, de kinderen die thuis zitten, hebben diezelfde instructie online. Daarnaast worden sommige leerlingen thuis individueel begeleid via WhatsApp en videobellen. Tijdens zelfstandig werklessen begeleidt de ene leerkracht de kinderen op school en de andere de kinderen die online les volgen. Zij stellen vragen via de chat of gewoon door hun microfoon in Hangouts Meet aan te zetten.

Nu is de situatie op De Horizon dit jaar ook wel uniek: de twee kleine groepen 8 zitten al het hele jaar bij elkaar in een grote en ruime klas. Waar de ene leerkracht een les geeft, begeleidt de andere een groepje of een individu. In deze situatie kunnen leerlingen die thuis werken heel makkelijk ook tijdens schooluren even contact opnemen als zij een vraag hebben.

INOSweb heeft zich bewezen!

Frank: “INOSweb heeft zich in deze periode echt bewezen als een kanjer van een omgeving. Er zijn zo veel mogelijkheden en heel belangrijk: het is superstabiel. Onderwijs op afstand heeft ook echt voordelen: zo ervaren we dat we sneller contact hebben met de normaal gesproken ‘stillere’ leerlingen.
De schooldag begint thuis op dezelfde manier. En dan komt het wel eens voor dat die ene leerling die wel vaker graag zijn tijd neemt nu aan het begin van de les nog op zijn  boterham zit te kauwen. Dan zeggen we daar natuurlijk wat van: Zorg dat je klaar zit, want de les begint gewoon om kwart voor negen!”

Recommended Posts