Het Breda College kent de leerroute dagbesteding en de leerroute Arbeid. Maria Voets (afdelingsleider) en Marjolein Hendrickx (teamcoördinator Arbeid) vertellen hoe deze leerroute is vormgegeven en hoe de school samen met verschillende bedrijven maatwerk levert om te zorgen dat leerlingen terechtkomen (en zich goed voorbereiden) op een door henzelf ook gekozen reguliere werkplek (of indien zo: beschutte werkplek).

“De leerroute arbeid is op ongeveer dezelfde manier vormgegeven als het mbo. Dit zorgt bij aan de doorgaande lijn van vso naar mbo en de arbeidsmarkt. Al in het eerste jaar maken leerlingen tijdens praktijklessen kennis met deze sectoren:

  • Groen
  • Horeca
  • Logistiek
  • Administratief
  • Dienstverlening
  • Techniek

Elke groep eerstejaars leerlingen heeft een mentor en een onderwijsassistent die praktijkvakken met de AVO-vakken combineren (Rekenen, taal, WO). Leerlingen leren zo meer in context.

In het tweede jaar krijgen de leerlingen steeds meer praktijklessen. Zo wordt langzaamaan toegewerkt naar het maken van eerste keuzes. In het derde leerjaar mogen leerlingen 3 keer kiezen waar zij willen leren. Dat kan op het Breda College zelf, maar ook op een leerwerkplek bij JEKA, ‘Rol er eens uit’ en lunchroom ‘Binnen-Inn’. Op de leerwerkplek werken de leerlingen in kleine groepjes met een praktijkbegeleider.

Steeds meer maatwerk

Het 4e jaar gaan de leerlingen naar een groepsstage. Dat is altijd extern en richt zich vooral op het werken aan zelfstandigheid. Je ziet deze leerlingen terug in de Hornbach (logistiek/winkel), maar ook bij WVS (schoonmaak), Dispack(logistiek), St.Oelbert( dienstverlening) en MidZuid in Oosterhout (groen). Mond-op-mondreclame zorgt er voor dat het Breda College steeds meer bekendheid krijgt en dat bedrijven zich aanbieden als leerwerkplek.

In het 5e (en indien nodig ook een 6e) leerjaar gaan de leerlingen op individuele stage. Stagebegeleiders van het bedrijf zorgen voor begeleiding op de werkvloer, de stage coördinatoren van het Breda College voor de begeleiding op afstand. Het Breda College heeft een eigen stagebureau met 7 jobcoaches. Zij sluiten al tijdens de groepsstages in het 4e jaar aan om de leerlingen te leren kennen. Samen met leerlingen en ouders gaan zij op zoek naar de meest geschikte stageplaats.

Essentieel en kenmerkend voor de leerroute Arbeid is dat de jobcoach/stage coördinator contact blijft houden met ouders en de leerling. Na uitstroom biedt het Breda College de leerlingen nog twee jaar nazorg: de school volgt elke leerlingen actief en geeft indien nodig advies.

Profielen

In het nieuwe schooljaar starten we met het werken in profielen, groen en facilitaire dienstverlening. De leerlingen van het 4e t/m 6e jaar die het profiel groen kiezen, komen bij elkaar in een klas. Het hele onderwijsaanbod is gericht op dit profiel (dus ook Nederlands en rekenen). Naast twee dagen in de klas, staan drie dagen in het teken van stages en praktijk: bij MidZuid in Oosterhout en 1 dag worden tuinen van verschillende INOS scholen onderhouden.

Het andere profiel, facilitaire dienstverlening, heeft dezelfde opzet. We onderscheiden hierin twee uitstroommogelijkheden: Topacademie en schoolassistent.

Topacademy

De Topacademie is een samenwerking met WVS schoonmaak, een VSO school en een Pro school, en heeft tot doel de leerlingen een 2 jarig opleidingstraject te laten volgen. De leerlingen gaan twee dagen stage lopen op vliegbasis Woensdrecht en worden opgeleid door de voorwerkers aldaar. Na twee jaar hebben ze een vakdiploma op zak en kunnen ze aan het werk binnen WVS schoonmaak of elders.

Er zijn al 5 leerlingen gestart (pilot). Zo kijken de betrokken scholen hoe het gaat, proberen de kinderziektes eruit te halen. De leerlingen kwamen na de eerste dagen al enthousiast terug op school. Het is natuurlijk een bijzondere plek om te werken. Voor nu richt dit project zich op de sector schoonmaak. De bedoeling is dat voor elke sector de Topacademie mogelijk is.”

Schoolassistent

De leerlingen die kiezen voor schoolassistent kunnen stage lopen binnen verschillende INOS scholen, om zo het vak van hulpconciërge of helpende in de klas te leren. Met als doel op een school te gaan werken.

Recommended Posts