Skip to content

GMR Verkiezingen

Bouw mee aan onze toekomst

Word lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). We zijn op zoek naar nieuwe leden!

De GMR is een gelijkwaardige gesprekspartner en een klankbord voor het College van Bestuur. Samen werken we aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Het College licht het INOS-beleid toe en beargumenteert dit. We wisselen gedachten uit. Steeds met respect en waardering voor elkaars rol en positie. In de GMR is er altijd ruimte voor een open gesprek. Met de andere leden, maar ook met het bestuur. Jouw mening doet ertoe. Het College van Bestuur staat open voor jouw ideeën en vragen.

Wat verwachten we van jou?
 • Je bent betrokken bij de INOS-scholen.
 • Je weet wat er leeft en speelt bij medewerkers en ouders.
 • Je durft jouw mening te geven over verschillende onderwerpen.
 • Je durft vragen te stellen en kritisch te zijn. Alle vragen zijn welkom.
 • Je kunt goed luisteren.
 • Je kijkt met een open, positieve blik naar de scholen.
 • Je kijkt steeds naar de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers.

In deze (korte) video vertellen drie leden waarom zij lid zijn geworden en over hun ervaringen als lid van de GMR. 
Je ziet en hoort Patricia Titulaer, ouder van Kbs Helder Camara, Jeroen Pals ouder van Kbs De Zandberg en collega Linda Baremans van Kbs De Parel.

Vergaderingen
 • Je doet ca.12 keer per jaar mee aan de vergaderingen van de GMR. Hiervan vergaderen we 6 keer met het College van Bestuur. En 2 keer zijn leden van de Raad van Toezicht erbij.
 • Je bereidt deze vergaderingen voor, door je in te lezen in de stukken die je van tevoren krijgt.

De vergaderingen zijn steeds in de avonduren, in het INOS Bestuursbureau aan de Reduitlaan in Breda.

Werkgroepen

Als lid kun je actief zijn in de werkgroepen Personeel & Organisatie, Onderwijs en Financiën met onderwerpen als:

 • bestuur formatieplan, verzuimbeleid, vervanging, CAO
 • passend onderwijs, hybride onderwijs, grenzeloos leren, diverse protocollen
 • begroting, voorjaarsnota, najaarsnota, meerjarenrekening
Contact MR

Wij vinden betrokkenheid en verbinding met de medezeggenschapsraden (MR’en) van alle INOS-scholen belangrijk. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR en neemt minimaal 1 x per schooljaar deel aan een MR vergadering. Daarnaast organiseert de GMR cursus- en discussieavonden voor de MR’en van onze scholen.

Wat is zo leuk aan lid zijn?
 • Je blijft op de hoogte van ideeën en plannen voor onze scholen.
 • Je hebt invloed op het bovenschoolse beleid.
 • Je denkt en bouwt samen met anderen mee aan het beste onderwijs voor onze leerlingen.
 • Je ontdekt elkaars talenten en leert van elkaar, omdat iedereen met een eigen blik naar dingen kijkt.
 • Je mag trainingen volgen over medezeggenschap en beleid, om de mogelijkheden van inspraak zo goed mogelijk te gebruiken.
 • Je verbreedt je horizon.
 • Je leert hoe het bestuur werkt. Hoe komt het personeelsbeleid tot stand? Hoe beheert INOS de geldstromen? Wie zijn de belangrijke partners?
 • Je leert nieuwe ouders en collega’s kennen.
Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden, maar vind je het spannend om lid te worden? Denk je nu: ‘Ik heb daar geen verstand van?’ Dat is geen probleem. Je krijgt alle tijd om te wennen en in te werken. We helpen en ondersteunen elkaar, en je kunt trainingen over medezeggenschap volgen. Kom vrijblijvend met ons praten. Stuur een mail naar de GMR, via gmr@inos.nl.

Samen het verschil maken, iedere dag weer

Kandidaatstelling gaat per email en kan tot en met 15 april a.s. Geef in je mail
in 5 tot 10 regels aan waarom jij je kandidaat stelt en voeg een foto van jezelf
toe. Stuur dit naar: gmr@inos.nl

 • Bij aanmelding ontvangen alle kandidaten een ontvangstbevestiging van hun
  kandidaatstelling.
 • Uiterlijk 22 april a.s. stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast van
  ouders en personeel.

Bij vragen hierover mail ons gerust via gmr@inos.nl.