Ron van Zundert is 48 jaar en werkt nu 22 jaar op Kbs Sinte Maerte. Hij is begonnen bij de kleuters en heeft in zijn hele carrière uiteindelijk in alle groepen gestaan. Een aantal jaren geleden heeft Ron zijn master SEN gehaald. Die kennis zette hij op school in op het gebied van leerlingbegeleiding, vooral op sociaal emotioneel gebied. Sinds een paar jaar is Ron teamcoördinator. “Ik vind het werken in de klas echt heel fijn, het contact met kinderen zou ik niet willen missen. Maar de andere taken vind ik ook heel interessant. Ik stuur nu meer op de processen die op de school gaande zijn. Ook het coachen van collega’s, vind ik steeds leuker.

Waar maak jij in die andere rol het verschil? “Als school komen wij uit een vrij roerige tijd, waarbij het vertrouwen in elkaar was weggezakt. Met een nieuwe directeur en een nieuw kern- en ondersteuningsteam zijn wij er in geslaagd om dat vertrouwen in elkaar en in jezelf als onderwijskracht weer terug te pakken. Samen vormen we weer een team wat weer steeds meer in zijn kracht komt.
Maar ook nu, in de huidige situatie met Covid19, die vraagt om crisismanagement. We zijn met het hele team in gesprek gegaan over hoe we afstandsonderwijs vorm geven. Het vraagt voortdurend onze inzet mee te kunnen bewegen met de realiteit van de dag.
Ze zeggen wel eens: onderwijs is elke dag anders. Nou, op dit moment is onderwijs elke dag echt even wat anders. Ik ben er trots op hoe wij dat hebben weggezet op onze school, goede lijnen hebben afgesproken van onder- naar bovenbouw. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Overzicht bewaken, sturen waar dat nodig was. Coachend voor mensen voor wie dit allemaal best spannend is. Onze mensen maken natuurlijk van alles mee, op het werk maar ook thuis.”​​​​​​​

Jij bent nu een van de nieuwe INOS-auditoren binnen INOS. Dat betekent dat je samen met enkele collega’s gedurende het hele jaar verschillende scholen bezoekt. Zo onderzoeken jullie samen wat de sterke kanten van een school zijn en welke mogelijkheden er zijn om verder te groeien. Waarom koos je daarvoor?
“Ik was toe aan een andere impuls. Naast mijn werk als teamcoördinator zocht ik een andere uitdaging. Binnen Sinte Maerte was ik al lid van het interne auditteam. Ik geloof er in dat een audit je echt kan helpen je onderwijs te verbeteren. Wij hebben een visie op ons onderwijs, zien de stip aan de horizon waar wij heen willen. Uit zo’n audit komt een rapportage met aanbevelingen waar ik zaken die mij zelf opvielen ook echt in terugzag voor onze school. Als je die standaard dus hanteert dan zie je waar we als school nog aan moeten werken. Dat kwam later ook terug bij inspectiebezoeken.


Collega’s vinden het best spannend  als jij hun klas binnenkomt met een notitieblokje. Dan kun je wel zeggen: ik ben toch gewoon Ron, je collega! Maar voor sommigen bleef het gevoel dat de audit een beoordelend karakter overheersen. Daar moeten we van af! Ik weet ook zeker dat we met de nieuwe vorm van de audits, waarbij we veel meer inzetten op de krachten van de school, we werken vanuit positievere mindset. Veel meer met de blik vooruit.

Ik vind het mooi om te werken aan de kwaliteit van onderwijs. Om kinderen meer kansen te geven, beter onderwijs, daar werk ik graag aan mee. Het waarderend onderzoek speelt een voorname rol en is zo’n mooi uitgangspunt van mogelijk verandering. Daar beginnen we nu aan. Dat past veel beter bij hoe wij samen in het leven staan: ik ben, omdat wij zijn!”​​​​​​​

Hoe werkt de nieuwe manier van auditen? Wat verwacht je daarvan? “Ik verwacht sterkere bezoeken. Er komt iemand binnen die van het begin af aan de verwachtingen helder maakt. Dat moet ook het moment zijn dat iedereen in het team denkt van: hé, deze audit geeft een bijdrage aan ons onderwijs!
We starten met gedegen documentonderzoek (schoolplan, meerjarenplannen). Daar worden wij overigens in het begin bij gecoacht over hoe je dat doet. We hebben een gesprek met de directeur. Dan volgen de klassenbezoeken en werken we aan de rapportages van het onderzoek. Daarin gaat het dan vooral om het in beeld brengen van de krachten en sterke punten van de school. Dat is dan waar het vooral om gaat. Er komen ook wel ontwikkelpunten van de school aan bod, maar veel minder expliciet. Een voorbeeld: Wat maakt nou dat het jullie lukt om je op gebied van MHB of techniek zo doelgericht te werken? Welke krachten zijn er in het team dat je dit hebt bereikt. En hoe kan je dan die kracht aanwenden om andere zaken op te pakken? Een vervolgstap is dat scholen  aan de hand van de audit elkaar meer over eigen succeservaringen vertellen. Vervolgens ook dat scholen meer bij elkaar gaan kijken.”

​​​​​​​Welke ontwikkelingen verwacht je voor de toekomst? Wat ga jij daarin ontwikkelen? “Ik geloof dat ik iemand ben die goed in staat is om in contact met mensen, boven water te krijgen hoe het gaat in het team. Waar het goed gaat of waar het mogelijk anders kan. Bepaalde krachten en voorbeelden van ‘good practice’ kunnen scholen delen met elkaar en elkaar zo sterker maken. Een audit kan helpen om dit beter in beeld te brengen. Het legt ook bloot wat de parels binnen de school zijn. Uiteraard zijn er ontwikkelpunten, maar die willen we graag in samenspraak met onze collega’s vaststellen.
Mijn rol is dan denk ik toch wel wat ik in die sociale context naar boven kan halen. Dus ook als het gaat om het breder delen van successen in de hele stichting wat er goed gaat op een school.”

Wat zijn jouw ambities? Waar ben jij over 7 jaar? “Dat vind ik lastig. Ik zou de klas eigenlijk niet willen missen. Ik vind de taken die ik daarnaast heb echt heel leuk. Die combinatie bevalt mij prima. Zeker als dingen gaan lukken, dat ik mensen in hun werk zie geloven. Ik ben blij met de rol die ik nu heb in dit team op deze school. Het werken aan de audits is voor mij een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan. Ik ben benieuwd wat mij dat brengt!”

Recommended Posts