Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als leerstof naadloos op elkaar aansluit. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als hij/zij zo min mogelijk overlap, breuken of gaten in zijn/haar leerproces ervaart. Dat is niet altijd een eenvoudige opgave, zeker met de diversiteit aan vakken en verschillende methodes die wij in het onderwijs gebruiken. Op Kbs De Wegwijzer wordt onderwijs thematisch en samenhangend aangeboden, van groep 1 tot en met 8. Kijk en luister naar het verhaal van medewerkers en kinderen over hoe de doorgaande leerlijn met Alles-In-1 op deze school vorm heeft gekregen.

Recommended Posts