Skip to content

GMR Verkiezingen

Wil jij je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR komen versterken.

Werk jij op een INOS-school? Stel je dan kandidaat, hiervoor hoef je geen lid te zijn van de MR. Medewerkers in de GMR worden gecompenseerd in tijd. 

Kandidaatstelling

  • Kandidaatstelling gaat per email en kan tot en met 24 april a.s. Geef in je mail in 5 tot 10 regels aan waarom jij je kandidaat stelt en voeg een foto van jezelf toe. Stuur dit naar: gmr@inos.nl
  • Bij aanmelding ontvangen alle kandidaten een ontvangstbevestiging van hun kandidaatstelling en een toelichting op de procedure
  • Uiterlijk op 27 april a.s. stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige GMR-leden praat, ontmoet in elk geval groot enthousiasme.

Ben jij het verborgen talent dat we zoeken?

Wat is zo leuk aan het GMR-lidmaatschap? 

Je raakt op de hoogte van allerlei beleidsontwikkelingen op de INOS-scholen.
Je wordt gevraagd over diverse onderwerpen onbevangen je mening te geven.
Je oefent invloed uit op het bovenschoolse beleid van INOS.
Je leert de wereld van onderwijsbestuur van binnenuit kennen. Bijvoorbeeld hoe de (meerjaren-)begroting tot stand komt, hoe verzuimbeleid het beste kan worden geformuleerd; of hoe Kindcentra zich ontwikkelen.
Je ervaart de inspirerende wisselwerking tussen ouders en personeel die elkaar, zo blijkt, fantastisch aanvullen. Je geniet van de goede flow tussen de leden en de samenwerking met het bestuur.
Je klaart samen een klus waarin kwaliteit het sleutelbegrip is: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit in onderwijsbeleid.
Lidmaatschap van de GMR betekent een uitbreiding van je netwerk.
Je verricht werkzaamheden met maatschappelijke relevantie en je ervaring in de GMR kan een nieuwe stap in je carrière inluiden.
Als GMR-lid heb je recht op scholing bijvoorbeeld over medezeggenschap of beleid & strategie. 
Je verbreedt je horizon en verrijkt je persoonlijke kennis, vaardigheden en inzichten. 

Wat wordt van nieuwe GMR leden verwacht?

Als GMR-lid neem je deel aan de GMR  vergaderingen. Je bereidt je hierop voor door je in te lezen in de stukken. De vergaderingen vinden zo’n 12 keer per jaar plaats in de avonduren. Zie de vergaderplanning. Hiervan vergadert de GMR 6 maal met het College van Bestuur. En 2 maal is een delegatie van de Raad van Toezicht erbij aanwezig.

De GMR fungeert als gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. Argumenten voor en tegen gaan in grote regelmaat over de tafel. Maar steeds in een goede chemie en met wederzijds respect en waardering voor elkaars rol en positie.

De vergaderingen vinden plaats in de avond en duren ongeveer 2,5 uur. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn onder meer: onderwijskwaliteit, zorg en passend onderwijs, personeelsbeleid, communicatie, ICT- beleid, de begroting en de jaarrekening. Onze achterban, de MR’en, ontvangen de notulen. Omvangrijke thema’s worden in aparte werkgroepen voorbereid.

Meer weten? Geïnteresseerd? 

Kom eens vrijblijvend praten! 

Wil je je horizon verbreden? Ga jij het avontuur aan? Oriënteer je dan eens op de inhoud van het lidmaatschap van de GMR! Hoe? Mail je naam en telefoonnummer naar gmr@inos.nl zodat we je kunnen bellen voor een oriënterende kennismaking met een van onze leden. Wie met de huidige GMR leden praat, ontmoet in elk geval groot enthousiasme. Op basis van je indrukken tijdens de kennismaking kun je vervolgens besluiten om je al dan niet kandidaat te stellen voor de verkiezingen. 

Begint het te kriebelen? 
Maar lijkt zo’n GMR-lidmaatschap je eigenlijk ook wel spannend?

Ter geruststelling, in een context van saamhorigheid krijg je alle tijd en vertrouwen om je in te werken. Ervaren leden informeren en ondersteunen je graag. De ervaring leert dat dat het zelfvertrouwen van nieuwe leden, wat betreft bestuurlijke taken en zaken, geleidelijk groeit. Het duurt meestal ongeveer een jaar voordat nieuwe leden zich hebben ingewerkt in de materie, procedures en werkwijze.