Skip to content

GMR Verkiezingen

Wat wordt van nieuwe GMR leden verwacht?

Als GMR-lid neem je deel aan de GMR  vergaderingen. Je bereidt je hierop voor door je in te lezen in de stukken. De vergaderingen vinden zo’n 12 keer per jaar plaats in de avonduren. Zie de vergaderplanning. Hiervan vergadert de GMR 6 maal met het College van Bestuur. En 2 maal is een delegatie van de Raad van Toezicht erbij aanwezig.

De GMR fungeert als gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. Argumenten voor en tegen gaan in grote regelmaat over de tafel. Maar steeds in een goede chemie en met wederzijds respect en waardering voor elkaars rol en positie.

De vergaderingen vinden plaats in de avond en duren ongeveer 2,5 uur. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn onder meer: onderwijskwaliteit, zorg en passend onderwijs, personeelsbeleid, communicatie, ICT- beleid, de begroting en de jaarrekening. Onze achterban, de MR’en, ontvangen de notulen. Omvangrijke thema’s worden in aparte werkgroepen voorbereid.

Ben jij het verborgen talent dat we zoeken?

 

Wat is zo leuk aan het GMR-lidmaatschap? 
  • Je raakt op de hoogte van allerlei beleidsontwikkelingen op de INOS-scholen.
  • Je wordt gevraagd over diverse onderwerpen onbevangen je mening te geven.
  • Je oefent invloed uit op het bovenschoolse beleid van INOS.
  • Je leert de wereld van onderwijsbestuur van binnenuit kennen. Bijvoorbeeld hoe de (meerjaren-)begroting tot stand komt, hoe verzuimbeleid het beste kan worden geformuleerd; of hoe Kindcentra zich ontwikkelen.
  • Je ervaart de inspirerende wisselwerking tussen ouders en personeel die elkaar, zo blijkt, fantastisch aanvullen. Je geniet van de goede flow tussen de leden en de samenwerking met het bestuur.
  • Je klaart samen een klus waarin kwaliteit het sleutelbegrip is: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit in onderwijsbeleid.
  • Lidmaatschap van de GMR betekent een uitbreiding van je netwerk.
  • Je verricht werkzaamheden met maatschappelijke relevantie en je ervaring in de GMR kan een nieuwe stap in je carrière inluiden.
  • Als GMR-lid heb je recht op scholing bijvoorbeeld over medezeggenschap of beleid & strategie. 
  • Je verbreedt je horizon en verrijkt je persoonlijke kennis, vaardigheden en inzichten.