Skip to content

Vacatures

Er zijn verschillende vacatures voor onder meer leerkrachten en onderwijsassistenten bij INOS. Klik op de knop ‘Meer informatie’ voor de vacaturetekst. Voor informatie over de verschillende scholen van INOS: zie de pagina ‘Onze scholen’. Acquisitie nav deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!

Leerkracht TOP-team (wtf 0,6 of meer) op SBO, SO & VSO

In het TOP-team (V)SO werk jij als professional die bewust kiest om in het speciaal onderwijs voor een kortere of langere termijn invalkracht te zijn óf die bovenop de werkdagen dat je vast verbonden bent aan een school extra invalwerk wil doen. Je werkt alle dagen voor de groep, jouw focus ligt op de lesgebonden taak. Je werkt met name binnen onze drie scholen voor speciaal onderwijs: Ons SBO, Het Kasteel (SO) en Het Breda College (VSO).

Meer informatie

Leerkracht of leerkrachten groep 7 (wtf totaal 1,0) op Kbs de Rosmolen

Het gaat om tijdelijke aanstelling, een invulling van zwangerschapsverlof van de groepsleerkracht van groep 7 vanaf 30 november 2020 tot 14 april 2021. Dit kan worden ingevuld door 1 voltijdleerkracht of 2 parttime leerkrachten.

Meer informatie

Leerkracht Top-team (wtf 0,6 of meer) bij Phoenix

Jij bent de professional die bewust kiest om voor een kortere of langere termijn invalkracht te zijn óf die bovenop de werkdagen dat zij vast verbonden zijn aan een school extra invalwerk willen doen. In het TOP-team werk je alle dagen voor de groep, ligt je focus op de lesgebonden taak. Je werkt op alle scholen van INOS en vult met name kortdurende vervangingen in.

Meer informatie

Administratief medewerker Leren & Ontwikkelen (wtf 0,4) bij Phoenix

Jij gaat je met name bezig houden met de professionaliseringstak van Phoenix, het expertise- en loopbaancentrum van INOS. Jouw collega houdt zich hoofdzakelijk bezig met de vervangingsorganisatie. Vanzelfsprekend vervang je elkaar bij afwezigheid of indien het werk dat vraagt. Het gaat in eerste instantie om een aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Meer informatie

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg (wtf 0,6) op het bestuursbureau INOS

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit de voorbereiding en ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit. Je bent sparringpartner van de bestuurssecretaris en de directies van de scholen. Ook verzamel en analyseer je gegevens op het gebied van onderwijskwaliteit en lever je rapportages en cijfermateriaal. Je signaleert, informeert en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van INOS. Samen met de bestuurssecretaris, collega’s bij de adviesgroep kwaliteitszorg en onze INOS auditoren zorg je voor het verder uitbouwen van het kwaliteitszorgsysteem voor INOS.

Meer informatie

Onderwijsassistent B (wtf 0,3) op Kbs Effen

Voor ondersteuning voor onze groepen zoeken wij een onderwijsassistent voor dinsdagochtend en vrijdag. Het gaat om een tijdelijke aanstelling tot en met einde schooljaar, met mogelijk uitzicht op een vaste benoeming.

Meer informatie

Locatiedirecteur (wtf 1,0) op Kbs De Zandberg

De Zandberg is een grote school waar zo´n 750 leerlingen iedere dag samen hun eigen weg vinden. Er heerst een fijne sfeer op onze, van oorsprong, katholieke school: er is respect voor elkaar, verdraagzaamheid, ruimte voor verschillen, creativiteit en talenten. Op deze school hebben wij als missie dat de kinderen in geborgenheid zelfbewust kunnen beleven. Ben jij de nieuwe directeur van deze mooie school?

Meer informatie

Adjunct-directeur voor SO Het Kasteel

Het Kasteel, school voor speciaal onderwijs te Breda, is op zoek naar een Adjunct-directeur die integraal leiding geeft aan een (deel van een) professioneel en dynamisch team dat gaat voor kansrijke leerlingen. Dit integraal leiderschap omvat o.a. zowel onderwijskundig als pedagogisch leiderschap, visie ontwikkelen en uitdragen, personeelsbeleid, financiën en formatieplanning. De functie valt hiërarchisch onder de voorzittend directeur van Het Kasteel.

Meer informatie

Beleidsadviseur P&O

Samen met 2 collega's werk je o.a. aan het proactief adviseren en ondersteunen van de directeuren en het bestuur op het terrein van organisatieontwikkeling en op alle aspecten van het strategisch/tactisch P&O beleid. En ook het coachen en stimuleren van de gewenste organisatie- en gedragsverandering binnen de organisatie en daaraan P&O beleid verbinden dat deze verandering kan ondersteunen. Lees meer over deze veelzijdige baan op ons bestuursbureau.

Meer informatie

Leraar L11 op het Breda College (VSO)

Maak jij het verschil voor onze leerlingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zijn op zoek naar een leraar voor 3 dagen (23 uur per week). Bij het Breda College geven we eigentijds en goed onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dat doen we met bevlogen collega’s in onze prachtige school, in hartje Breda.

Meer informatie