Warme truiendag op Kbs De Spoorzoeker

De leerlingen van de Spoorzoeker hadden zich lekker warm aangekleed, zoals groep 5 van meneer Daniël. In de hele school was de verwarming uitgezet voor de warme truiendag! Dat is een van de activiteiten die de school uitvoert uit het programma van De Gezonde School. 
De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werk je aan verschillende thema’s die je als school zelf kiest. Samen met collega’s, leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen kies je doelen, acties en activiteiten. Zo zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school. We hebben in ons koersplan 22-26 opgenomen dat elke school op minimaal twee gezondheidsthema’s het certificaat van De Gezonde school behaalt.

Thema Natuur en Milieu

De Spoorzoeker wilde eerder al het certificaat van De Gezonde School behalen. Dat was een voorwaarde om subsidie te krijgen voor het groene schoolplein van de gemeente. Eerst onderzochten zij welk thema haalbaar was. Het thema Natuur en milieu sloot heel goed aan bij activiteiten die al worden uitgevoerd. De speelpleinen van zowel het hoofdgebouw als de dependance zijn met hulp van ouders ‘vergroend’  en worden regelmatig tijdens ’tuinwerkdagen’ door vrijwilligers bijgehouden. 

De school heeft al energiezuinige verlichting en automatische CO2 meters, die ervoor moeten zorgen dat de lokalen worden voorzien van voldoende frisse lucht. De natuurlessen worden aangevuld met activiteiten uit de MEC-kisten. Het certificaat is na het behalen drie jaar geldig.

Jaarlijks verschillende terugkerende activiteiten

Daarnaast wordt 1x per jaar CO2 gecontroleerd en zijn er schaduwplekken op het dak gecreëerd. Binnenkort gaat de school ook meedenken over het vergroenen van het dichtbij gelegen pastoor Pottersplein.

Er werd een werkgroep samengesteld die jaarlijks terugkerende activiteiten gaat organiseren. Zij zorgen dat de school meedoet aan de boomfeestdag, organiseren de warme truiendag en geven vorm aan de buitenlesdag. De Gezonde school biedt ook videomateriaal voor onderwijsgevenden over de ventilatie, die bij een studiedag werd bekeken.

Evaluatie nodig voor behoud van het certificaat

De werkgroep zorgt er ook voor dat de jaarlijkse activiteiten worden geëvalueerd en leveren bewijzen aan De Gezonde School. Zo zorgen zij ervoor dat het certificaat geldig blijft.
Intussen is er ambitie ontstaan om te gaan werken aan een tweede certificaat. Het eerste idee is om te gaan werken aan het label ‘Welbevinden’. Dat sluit goed aan bij het thema geluk uit het Koersplan en de Pedagogische Standaard. Welk label het uiteindelijk wordt, wordt nog samen met het team besloten.

Leerlingenraad kiest voor goed doel KiKa

De leerlingenraad kwam dinsdag voor de tweede keer dit jaar bij elkaar. Deze keer waren zij welkom in het Urban Living Lab. De leerlingen kregen daar hun eerste toekomstles van juf Zina. In maart volgt de volgende les en werken we langzaam toe naar de kindertrendrede 2022. Dat is een alternatieve ’troonrede’ en een belangrijk trenddocument voor de lokale politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Elk jaar vertelt een delegatie van scholieren in de leeftijd van 9 tot 13 jaar hoe zij de wereld in de toekomst zien en geven zij adviezen aan hun stad. Dat gebeurt jaarlijks tijdens een van de raadsvergaderingen in het stadhuis, dit jaar met de INOS leerlingenraad.

Voor dit jaar staat op het programma om 3 adviezen die vorig jaar zijn gegeven verder uit te werken. Dat zijn  overigens adviezen die nauw samenhangen met de toekomstbeelden die onze leerlingen al bij het schrijven van ons koersplan hebben gedeeld, en waar zij het graag over willen hebben.

De leerlingen hebben tijdens deze sessie geleerd om te kijken naar trends en signalen die laten zien dat er iets gaat (of misschien wel mag of moet) veranderen. Zij kozen zelf een trend uit (bijvoorbeeld de opkomst van virtual reality om auto te leren rijden) en bespraken samen hoe die impact heeft op hun eigen toekomst. De laatste uitwerking maakten zij in kleine groepen van drie die daarna in de groep werden besproken.  

Goed doel: KiKa

De leerlingenraad kiest elk jaar een goed doel. INOS doneert een bedrag van 320 euro (0,25 euro per medewerker). Dit jaar koos de leerlingenraad voor KiKa (Kinderen Kankervrij). Desiree van Peer was namens KiKa aanwezig bij de leerlingenraad om de cheque in ontvangst te nemen. Zij vertelde over KiKa, met welke acties zij bezig zijn en waarom steun voor dit goede doel zo hard nodig is.

Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 81% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. KiKa heeft als doel om dit percentage te verhogen naar 100%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere ontwikkelingen op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.