Nicole van Son, voorzitter van het College van Bestuur, vertelt waarom zij zo trots is om bestuurder van INOS te zijn. “INOS voelde vanaf mijn eerste werkdag vertrouwd en ik had een klik met de waarden verbindend, verantwoordelijk en authentiek. Daar herken ik mezelf in en ik hoop dat anderen die waarden ook in mij herkennen.

Bij INOS kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van alle kinderen in Breda. Wat mij aanspreekt, is dat we een grote diversiteit kennen, met verschillende wijken en populaties, ieder met eigen achtergronden, kwetsbaarheden en kracht. Ik wil als bestuurder dienstbaar zijn aan de kwaliteit en continuïteit van de stichting, maar ook iets betekenen voor bredere maatschappelijke doelen. En dan helpt het als je organisatie enige omvang heeft en je door gezamenlijk optrekken zaken voor elkaar kan krijgen.”

Recommended Posts